Category Archives: Zváracia technika

Zváracia technika a ako ju vyberať

Či už budete zváraciu techniku využívať iba príležitostne alebo na dennej báze, nasledujúce riadky by pre vás mohli byť v tomto ohľade prínosné a dať vám odpovede na otázky, ktoré vás môžu úspešne naviesť na kúpu tých správnych modelov. Zvaracia technika je zastúpená pomerne širokým spektrom rôznych nástrojov a pomôcok, orientovať sa medzi nimi v obchode teda nebýva vždy najjednoduchšie. Zo zváracej techniky sme si vybrali dvoch reprezentantov, ktorými sú zváračka a rukavice a ním aj venujeme tento článok. 

Kvalitná zváracia technika je základom úspechu 

Prvú časť článku venujeme zváračke a parametrom, ktoré je bezpodmienečné zohľadniť pri jej výbere. Častou chybou pri jej kúpe býva vyberanie výlučne podľa hodnoty maximálneho zváracieho prúdu. Dôležitejší údaj ako tento je však výkonová využiteľnosť, resp. zaťažovateľ. Tento údaj nám poskytuje informácie o tom, ako dlho a ako intenzívne môžeme so zváračkou pracovať dovtedy, kým je na stroji spustená tepelná ochrana stroja. Zaťažovateľ je regulovaný príslušnou normou pod označením EU – EN 60974-1. Táto norma hovorí tiež o tom, že parameter má byť na zváračke meraný v okolitom prostredí pri teplote 40°C. Pri kúpe by ste sa teda predajcu mali jednoznačne spýtať, pri akej teplote bol meraný zaťažovateľ na stroji, ktorý sa práve chystáte kúpiť. Chcete vedieť prečo? Pretože daný model zváracej techniky mohol mať realizované laboratórne testy pri teplote okolitého prostredia napr. na úrovni 20°C. Ochladzovanie takejto zváračky teda môže, vďaka nižšej teplote okolitého vzduchu, prebiehať rýchlejšia a vy si budete musieť pri práci s ňou dávať častejšie prestávky. Pri výbere vhodnej zváračky vám tiež pomôže, ak viete dopredu určiť typ materiálu, ktorý budete pri práci s ňou zvárať. Ak budete zvárať oceľ bežných rozmerov, je potrebné vedieť akou metódou. Známe sú metódy MMA, MIG-MAG alebo TIG. Rovnako sú zváračky určené výlučne na hliník a zliatiny alebo na problematické kusy ocele. Ak plánujete zvárať viac typov materiálov z vyššie uvedených, riešením by mohli multifunkčné modely. Zváracia technika je ďalej zastúpená zváračskými rukavicami. Najdôležitejšou je pri ich výbere ochrana zdravia, preto sa v tomto smere orientovať výlučne na cenu nemusí vyplatiť. Dbajte predovšetkým na to, aby mali rukavice kvalitné a pevné šitie. Rovnako si všímajte či má vami vybraný model výstuž medzi palcom a dlaňou. Tá totižto poskytuje ešte vyššiu ochranu pred popáleninami. 

Ak potrebujete kvalitnú zváraciu techniku a zváracie materiály kliknite na internetovú stránku https://www.interweld.sk/.

Read More