Category Archives: Technika

Dotácia na fotovoltaiku a jej cieľ

Význam dotácií na fotovoltaické systémy (FV) pri dosahovaní cieľov v oblasti obnoviteľných zdrojov energie nemožno preceňovať. Keďže sa svet orientuje na udržateľné zdroje energie, fotovoltaika, ktorá premieňa slnečné svetlo priamo na elektrickú energiu, sa stáva nenahraditeľným riešením. Zavádzaniu tejto technológie však často bránia vysoké počiatočné náklady. Práve tu zohrávajú kľúčovú úlohu dotácie. Dotacia na fotovoltaiku výrazne pomáha znižovať náklady, čím sa zvyšuje dostupnosť a cenová prístupnosť tejto technológie čistej energie pre väčší počet obyvateľov.

Cena a návratnosť fotovoltickej elektrárne - ZSE
Dotacia na fotovoltaiku výrazne pomáha zvyšovať dostupnosť a cenovú prístupnosť tejto technológie čistej energie pre väčší počet obyvateľov.

Fungujú ako stimul pre jednotlivcov a podniky, aby investovali do fotovoltaických systémov, čím sa urýchľuje pokrok smerom k cieľom v oblasti obnoviteľných zdrojov energie. Vďaka dotáciám sa do solárneho hnutia môžu zapojiť mnohé domácnosti s nízkymi a strednými príjmami. Okrem toho dotácie pomáhajú podporovať inovácie vo fotovoltickom sektore tým, že poskytujú finančnú stabilitu pre výskum a vývoj, čo vedie k technologickému pokroku, ktorý môže ďalej znížiť náklady a zvýšiť účinnosť. Vládna podpora prostredníctvom dotácií pre fotovoltiku je preto nevyhnutnou súčasťou urýchlenia prechodu na budúcnosť obnoviteľných zdrojov energie.

Výhody a nevýhody dotácií pre fotovoltaiku

Dotácie na fotovoltaiku majú rad výhod a nevýhod. Pozitívom je, že stimulujú trh so solárnou energiou a robia tieto technológie dostupnejšími pre koncových používateľov. To podporuje využívanie, zvyšuje energetickú účinnosť a znižuje emisie oxidu uhličitého, čím sa bojuje proti klimatickým zmenám. Okrem toho takéto dotácie prispievajú k energetickej bezpečnosti štátu tým, že znižujú závislosť od dovozu fosílnych palív. Podporujú tiež inovácie a technologický pokrok v odvetví obnoviteľných zdrojov energie a majú potenciál vytvárať pracovné miesta. Dotácie na fotovoltaiku však majú výrazné nevýhody. Po prvé, môžu narušiť trhové mechanizmy, čo vedie k neefektívnosti a potenciálne neudržateľnému rastu v tomto sektore. Takáto podpora môže tiež vytvoriť závislosť, ktorá môže brániť schopnosti odvetvia prežiť bez verejnej pomoci v dlhodobom horizonte. Okrem toho dotácie často predstavujú značnú finančnú záťaž pre daňových poplatníkov. A hoci ich cieľom je priniesť prospech všetkým tým, že podporujú čistejšie energetické riešenia, ich výhody by mohli byť skreslené a priniesť prospech najmä majetným osobám, ktoré si môžu dovoliť počiatočné náklady na inštaláciu fotovoltických systémov. Treba tiež poznamenať, že výrobný proces solárnych panelov nie je úplne ekologický a nakladanie s panelmi po skončení životnosti predstavuje problém v oblasti odpadového hospodárstva. A napokon, miestna nadprodukcia solárnej energie v dôsledku nadmerných dotácií môže destabilizovať energetické siete, ak nie je správne riadená.…

Read More

Solárne panely na ohrev vody a ich inštalácia

Solarne panely na ohrev vody otvárajú dvere k mnohým výhodám, ktoré možno oceniť v rôznych aspektoch nášho života. Jednou z významných výhod tohto mechanizmu je výrazné zníženie účtov za energiu, ktoré vyplýva z jeho funkcie premeny slnečného svetla na tepelnú energiu na účely ohrevu vody. Okrem toho solarne panely na ohrev vody poskytujú domácnostiam a podnikom výnimočný spôsob, ako uplatňovať ekologickú udržateľnosť. Sú čistým zdrojom energie, ktorý znižuje emisie oxidu uhličitého, čím sa znižuje naša uhlíková stopa.

How Much Does Solar Panel Installation Cost In 2023? | Checkatrade
Solarne panely na ohrev vody si vyžadujú profesionálnu inštaláciu skúseným odborníkom.

To znamená menšie znečistenie životného prostredia a veľký príspevok k prebiehajúcemu boju proti klimatickým zmenám. Okrem toho sa nehnuteľnosti vybavené technológiou solárneho ohrevu vody často tešia vyššej trhovej hodnote. Je to preto, že takáto technológia sa považuje za dlhodobú investíciu, ktorá prináša majiteľovi nehnuteľnosti trvalé výhody, najmä pokiaľ ide o úsporu nákladov a ochranu životného prostredia. Okrem toho je inštalácia solárnych panelov pomerne jednoduchý proces, ktorý zvyčajne vykonávajú odborníci, ktorí zabezpečia, aby bolo všetko správne zapojené na dosiahnutie maximálnej účinnosti. Preto solárne panely na ohrev vody prinášajú nielen ekonomické výhody, ale sú aj v súlade s celosvetovým príklonom k udržateľným zdrojom energie.

Proces inštalácie solárnych panelov na ohrev vody

Proces inštalácie solárnych panelov na ohrev vody si vyžaduje dôkladné zváženie a plánovanie. Treba mať na pamäti kľúčové faktory, ako je vhodnosť strechy, typy systémov a potenciálne náklady. V prvom rade vhodnosť strechy priamo ovplyvňuje účinnosť solárnych panelov. Orientácia strechy, jej sklon a zatienenie sú rozhodujúcimi aspektmi, ktoré potvrdzujú množstvo slnečnej energie, ktorú možno získať. Tarify, dostupnosť priestoru a architektúra často určujú, či je vhodný systém namontovaný na streche alebo na zemi. Ďalším nevyhnutným aspektom je pochopenie rôznych typov systémov, najmä aktívnych (vyžadujúcich čerpadlá alebo regulátory) a pasívnych (spoliehajúcich sa na gravitáciu a prirodzenú cirkuláciu). Každý z nich má svoje silné a slabé stránky, ktoré sa líšia účinnosťou, nákladmi a zložitosťou inštalácie. Nakoniec je nevyhnutné zvážiť potenciálne náklady. Počiatočné výdavky môžu byť značné, ale vďaka úsporám na účtoch za energiu sa investícia časom oplatí. Nezabúdajte na možné náklady na údržbu, uplatniteľné stimuly alebo granty a na skutočnosť, že solárne ohrievače vody môžu zvýšiť hodnotu nehnuteľnosti. Celkovo si inštalácia solárnych panelov na ohrev vody vyžaduje komplexné pochopenie a dôkladné preskúmanie, aby sa zabezpečila účinnosť a dlhá životnosť systému.…

Read More

Ako ušetriť na spotrebe energií v domácnosti?

V súčasnosti čelíme masívnemu zvyšovaniu nákladov na energie. Jedná sa tak o elektrickú energiu, ako aj o náklady na plyn či ostatné energie. Dobrou správou je, že na ich spotrebe dokážeme ušetriť. Existuje mnoho spôsobov, s pomocou ktorých sa nám to podarí. Riešením môže byť napríklad aj kotol na pelety, prípadne jeho kombinácia s inými zariadeniami na vykurovanie. My vám o tom prezradíme viac v nasledovnom článku!

S týmito tipmi sa vám to určite podarí!

Kotol na pelety šetrí peniaze
Kúrenie s kotlom na pelety

V prípade tepla v domácnosti sú kľúčové dve veci. A to samotné vykurovanie, ako aj získavanie teplej úžitkovej vody. Vedeli ste, že v domácnosti sa dajú kombinovať palivá, ktoré budú pre vás tieto činnosti zabezpečovať? Ak sa rozhodnete pre túto variantu, bude pre vás jednoduchšie reagovať na situácie, ktoré sa na trhu s energiami objavujú. Zariadenia, ktoré fungujú na báze využívania plynu alebo tekutých palív sa dajú efektívne skombinovať s tuhými palivami. Vhodná je kombinácia napríklad zemného plynu s drevom. Ak budete chcieť vytvoriť teplo len v určitej časti vašej domácnosti, pomôžu vám napríklad krbové kachle alebo pelety. Za zmienku rozhodne stoja peletové kotly. Ak hľadáte možnosť, vďaka ktorej sa vám podarí domácnosť vykúriť ekonomicky a súčasne aj ekologicky, bude pre vás tento zdroj vykurovania tým správnym. Ak chcete vykurovať s peletami, je potrebné brať na zreteľ, že najskôr budete musieť investovať do peletových kachlí alebo do automatického kotla na pelety. Dobrou správou je, že predaj kotlov na tento druh paliva rastie prakticky z mesiaca na mesiac, z toho dôvodu je teda možné získať dokonca aj dotácie. Drevené pelety sú ekologické. A to z toho dôvodu, že sa vyrábajú z odpadu, ktorý vzniká pri drevovýrobe. Najčastejšie sa používajú smrekové piliny, ktoré sa následne drvia za vysokého tlaku pomocou lisovania. Ak sa rozhodnete pre vhodnú kombináciu vykurovacích zariadení, budete sa môcť tešiť zo značnej finančnej úspory. Okrem toho tiež môžete šetriť aj tak, že nebudete domácnosť zbytočne prekurovať a zameriate sa na optimalizáciu vykurovania. Ak vás láka možnosť kotla na pelety, odporúčame si o jeho fungovaní prečítať viac na stránke https://vykurovanie24.sk/. Na tejto stránke nájdete všetky kľúčové informácie, vďaka ktorým sa rozhodnete pri výbere vykurovacieho zariadenia správne! Doprajte si aj vy ekologické zariadenie, ktoré bude súčasne aj ekonomické!

Read More

Jakým směrem se ubírá trh s elektrickou energii?

Mnoho domácností v současnosti zaznamenává turbulentní rozvoj cen na trhu s elektrickou energií. Cenová politika je to, co tvoří samotnou cenu za elektrickou energii. A ta se bohužel neustále tlačí směrem nahoru. Mnoho domácností se začíná orientovat na to, že začne upouštět od využívání elektřiny z veřejných zdrojů. Vyrábějí-li si elektrickou energii vlastními zařízeními, mohou si dovolit například i prodej elektřiny do sítě. Zajímá i vás, jak celý proces funguje a co dokážete z této činnosti vytěžit?

Jaké jsou hlavní pilíře cenotvorby elektrické energie?

Prodej elektřiny do sítě má smysl
Smysl prodeje elektřiny do sítě

V současnosti jsme svědky toho, že v poslední době se cena za elektrickou energii neustále kolísá. V určitém období je cena vysoká, v jiném zase dokáže její cena klesnout. V poslední době však neustále narůstala, proto se museli vlády jednotlivých zemí odhodlat k tomu, že tuto cenu zastropovali. Avšak pro někoho může být i neustále se zvyšující cena přínosem. A to hlavně pro ty lidi, kteří se zaměřují na tvorbu elektrické energie obnovitelnými zdroji. Obnovitelné zdroje se stávají ve společnosti stále více diskutovanou oblastí. Není se čemu divit, nakolik mají pro společnost velký přínos. Takže ti, kteří si dokážou elektrickou energii vyrobit i svépomocí vlastně dokáží vytěžit z neustále se zvyšující ceně za energii. Ti, kdo odebírají elektřinu z veřejné sítě, jsou víceméně odkázáni na ceny, které jim veřejný dodavatelé stanoví. Pokud si ovšem dokážete energii vyrobit i samostatně, výkupci elektrické energie dokáží za elektřinu nabídnout opravdu atraktivní ceny. Je však třeba myslet na to, že z takových cen se nemusíme těšit dlouho. Pokud cena za elektrickou energii, kterou nabízejí veřejní prodejci sítí klesne, pravděpodobně klesne i cena za vykoupenou energii, která je vyrobena alternativními způsoby. Je třeba si uvědomit, že cena je dána tím, jak je na trhu nabídka a jak velká je poptávka. Tak jako každý trh, i trh s energiemi funguje na této bázi. Pokud patříte mezi ty, kteří si dokážou elektrickou energii vyrobit i doma samostatně a máte její přebytek, nebojte se ji prodat veřejným dodavatelům energie. Ti jsou v současnosti rádi za jakýkoliv odkup elektřiny, proto jsou i ceny velmi atraktivní. Pokud i vy patříte do skupiny těch, které tato problematika zajímá a chcete se o ní dozvědět více, navštivte stránku https://www.rightpower.cz/

Read More

Ako si vybrať notebook? Myslite ekonomicky aj ekologicky

Kedysi bola ponuka tovaru značne obmedzená. Veci neboli tak ľahko dostupné a na niektoré výrobky sa čakalo aj niekoľko týždňov. V súčasnosti je situácia úplne odlišná a to platí takmer v každom odvetví. Na jednej strane je to skvelé, že má spotrebiteľ pestrú škálu výrobkov, z ktorých si môže vyberať. No na druhej strane sa často stáva, že ľudia sú takmer bezradní a nedokážu si zo širokej ponuky produktov vybrať. Predovšetkým je to v oblastiach, v ktorých spotrebiteľ nie je až tak dobre zorientovaný. Patrí tu aj sféra informačných technológií, v rámci ktorej si ľudia veľmi často kladú otázku ako si vybrať notebook. 

Výber notebooku ovplyvňuje široké spektrum parametrov

Ako si vybrať notebook na prácu aj na hru
Kritéria pri výbere notebooku

Vo svete notebookov a počítačov sa neustále mení úroveň vývoja. Preto je možno z hľadiska spotrebiteľa náročné sa zorientovať a rozhodnúť sa ako si vybrať notebook. V prvom rade je dôležité vyjasniť si, na aký účel si počítač chcete zakúpiť. Potrebujete ho iba na surfovanie po internete alebo skôr na profesijné využitie? Plánujete sa na ňom hrať hry, ktoré sú náročné na grafické zobrazenie? Predovšetkým podľa zámeru vášho využívania a vašej celkovej náročnosti závisí výber a odpoveď na otázku ako si vybrať notebook. Pri výbere sa zohľadňujú predovšetkým základné parametre počítača. Teda jeho procesor, RAM pamäť, grafická karta, veľkosť uhlopriečky, rozlíšenie displeja a mnohé ďalšie. Na trhu s počítačmi je niekoľko silných výrobcov, ktorí si vďaka kvalite svojich výrobkov a niekoľkoročného pôsobenia získali dobré meno. Preto značka je jedným z výrazných vplyvov na otázku ako si vybrať notebook. Veľmi zaujímavou kategóriou, ktorú odporúčame zvážiť pri kúpe počítača sú repasované notebooky. Ide o počítače, ktoré boli niekoľko rokov používané prevažne v administratívnych častiach veľkých korporácií. Po ich vyradení, ich zakúpia spoločnosti, ktoré dávajú týmto notebookom druhú šancu. Poskytnú im potrebný servis, vyčistia, vymenia súčiastky, ktoré to potrebujú a notebook je takmer ako nový. Následne je zaradený do kategórie, podľa úrovne opotrebovanosti, nakoľko nie všetky známky ošúchania sa dajú odstrániť.

Pri výbere zvážte kvalitný repasovaný notebook za priaznivú cenu

Ak rozmýšľate ako si vybrať notebook určite pri výbere zvážte aj repasované notebooky. Okrem toho že disponujú obnoveným softvérom tak aj ich hardware je naozaj z pevných a kvalitných materiálov. Najpríťažlivejším faktom, okrem toho že kúpa repasovaného notebooku je ekologický krok, je ich naozaj priaznivá cena, vzhľadom k daným parametrom. Ak ste v situácii, že zvažujete ako si vybrať notebook, odporúčame vám, navštíviť internetovú stránku https://www.furbify.sk/.

Read More

Co je jistič a jaký je jeho úkol?

O jističi jste už jistě slyšeli, ale ne každý ví, co přesně jistič je a jaký je jeho úkol. Jistič je elektrické zařízení, které má velmi důležitou roli. Tímto úkolem je odpojit přívod elektrického proudu, který proudí do elektrického obvodu tehdy, když jističem začne proudit větší proud než by měl. Díky jističi se tak brání proniknutí nadměrného množství elektrického proudu do elektrického obvodu nebo do elektrického spotřebiče, což zajistí bezpečnost pro osoby nacházející se v jeho blízkosti. Po odpojení přívodu elektrického proudu je následně možné jistič jednoduše opět zapnout a bude nadále plnit svůj úkol. 

Druhy jističů

Jistič má důležitou roli
Druhy a provedení jističů

Jističe se dělí na základě několika kritérií. Prvním z nich je dělení podle počtu pólů a to na jednopólové a třípólové. Dále je dělíme na základě velikosti jmenovitého proudu na drobné, střední a velké jističe. Kritériem, které se bere v úvahu při dělení jističů je to, pro jaký druh proudu jsou určeny, na základě toho se jističe dělí na univerzální, stejnosměrné a střídavé. Jističe lze ovládat ručně, elektromotorickým pohonem nebo pneumatickým pohonem. Jističe mají dva druhy spouští, a to zkratovou spoušť a tepelnou spoušť. Zkratová spoušť funguje pomocí elektromagnetu, díky čemuž dokáže v případě zkratu reagovat okamžitě. Princip zkratové spouště je ten, že na základě změny magnetického pole při prudké změně proudu je spuštěn vypínací mechanismus. Tepelná spoušť funguje na jiném principu než zkratová spoušť. Při průchodu proudu je v tepelné spoušti zahříván bimetal, který je její součástí. V případě příliš silného proudu se teplota zvýší natolik, že se bimetal přehřeje a tak přeruší elektrický obvod. 

Instalace jističe

O instalaci jističe by se měl postarat zkušený a kvalifikovaný odborník. Pokud takovou osobou nejste, doporučujeme vám, abyste se do instalace jističe svépomocí nepouštěli. V případě, že by jistič nebyl nainstalován správně, nebyl by schopen plnohodnotně plnit svůj úkol, kterým je odpojení elektrického proudu v případě přepětí. Pokud by proud v případě přepětí odpojen nebyl, mohlo by dojít ke vzniku požáru či dalším vážným komplikacím. Právě proto je důležité, abyste instalaci jističe svěřili do rukou profesionála. O jističích se více dočtete na webové stránce https://www.legrand.cz/

Read More

Kvalitný ERP softvér vám poskytne vždy aktuálne informácie o vašom podnikaní

Mnohí podnikatelia, ktorí pôsobia na trhu už nejaký ten čas, určite vedia, čo je ERP softvér a na čo sa používa. Mnoho z nich vedia porovnať aj to, ako vyzerali staršie softvéry s novšími a vedia, aké výhody má dnešný ERP softvér. Pre začínajúcich podnikateľov môže byť náročné vybrať si správny softvér, nevedia úplne presne, aké výhody majú a na čo taký ERP softvér slúži. Je to v podstate softvér, ktorý napomáha podnikateľom riadiť procesy v podniku. Ešte nie tak dávno staršie ERP softvéry fungovali oddelene, dnes to už tak nie je a sú pekne poprepájané a všetko takmer dokonalo funguje a komunikuje medzi sebou. Prepojiteľnosť a spoľahlivosť sú atribúty, ktoré charakterizujú práve dnešné softvéry.

ERP softvér ocení takmer každý podnikateľ, pretože má mnoho výhod. Aké sú to?

ERP softvér do firiem
Výhody ERP softvéru

ERP softvér funguje tak, že všetky dáta sú uložené virtuálne. Dáta firmy sú zálohované, pravidelne aktualizované a vy tak budete mať stále aktuálny prehľad o tom, čo potrebujete. Na základe aktuálnych dát máte tak prehľad takmer o všetkom najmú o financiách. Budete si takmer stopercentne istý, že všetko prebehlo tak, ako malo. Jeho výhodou je, že k informáciám máte prístup z rôznych miest a máte ich kedykoľvek potrebujete bez ohľadu na to, koľko je hodín a kde sa práve nachádzate. Ak budete na pracovnej ceste, budete mať tak prehľad o všetkých oddeleniach vo firme, tom, ako fungujú. V prípade potreby si viete vytvoriť report či v určitom čase viesť veľmi podrobnú evidenciu. Tak bude celá vaša firma pripravená na rozvoj. To znamená, že ak chcete vašu výrobu rozšíriť, niečo nakúpiť, prípadne vytvoriť zásoby, ERP softvér vám pomôže a uľahčí celú činnosť. ERP softvér taktiež slúži a uľahčí majiteľom napríklad aj školenie zamestnancom, uľahčuje realizáciu objednávok. To, čo ponúka ERP softvér oceníte a to veľmi rýchlo. Takýto softvér je investícia, ktorá sa vám vráti v priebehu vášho podnikania, pretože informácie sú základ. Ak máte všetky potrebné informácie a hlavne aktuálne, môže to byť veľkou výhodou. Môžete rýchlo reagovať na zmeny a mnoho iného. Ak aj vy chcete byť úspešní, kráčať s dobou a chcete urobiť všetko pre vaše podnikanie, vyberte si správny ERP systém. Ak potrebujete vedieť viac, navštívte webovú stránku https://firemnysoftver.sk/.

Read More

Oprava elektrospotrebičov v Bratislave – prvá pomoc v núdzi

Súčasné moderné elektrické spotrebiče prinášajú spotrebiteľom donedávna nevídané možnosti. Pokročilé funkcie, inšpiratívny dizajn, vysoká miera automatiky a napojenie na domácu wifi správu elektronických zariadení. Smart ovládanie elektrospotrebičov, zapínanie a vypínanie či nastavovanie spotrebičov cez smart telefóny nie sú ničím výnimočné. Na trhu je nespočetné množstvo elektrospotrebičov rôznych typov a cenových úrovní. Vyznať sa v nich je preto čoraz obtiažnejšie, najmä ak ide o opravu, poväčšine je to už úplne iný level, ako sme boli v minulosti zvyknutí. Ešte zopár desiatok rokov dozadu si v prípade poruchy elektrospotrebičov, dokázal zručný domáci majster poradiť aj sám. V súčasnosti je to riadna alchýmia. Keďže elektrospotrebiče nie sú lacnou investíciou, je vždy potrebné triezvo zvážiť svoje zručnosti, nepreceňovať svoje schopnosti a v prípade poruchy zveriť opravu radšej odborníkom. Rýchla kvalitná oprava elektrospotrebičov Bratislava je službou na nezaplatenie.

Vyberajte kvalitné elektrospotrebiče

Cenovo dostupná oprava elektrospotrebičov Bratislava
Pomoc pri oprave elektrospotrebičov v Bratislave

Pri výbere spotrebičov do novej domácnosti alebo pri výmene starého spotrebiča za nový, každý z nás hľadá tú najlepšiu kvalitu za rozumnú cenu. Trh elektroniky v súčasnosti ponúka neuveriteľné množstvo elektronických spotrebičov, v rôznych cenových reláciách, s rôznymi funkciami. Pri výbere elektrospotrebičov by sme mali dôverovať kvalite a osvedčeným značkám. Nové technológie ponúkajú komfort čoraz šikovnejších riešení, vďaka ktorým sú poruchy elektrických spotrebičov menej časté ako tomu bolo v minulosti. Elektrospotrebiče sú väčšinou vybavené samodiagnostikou porúch, ktoré ihneď ponúkajú aj riešenie. V prípade, ak nejde o typ poruchy, ktorý by vedel spotrebiteľ odstrániť aj sám, systém odporúča kontaktovať servisného technika. Vtedy je nutné osloviť na opravu profesionálov. Profesionálna oprava elektrospotrebičov  Bratislava vyrieši akýkoľvek problém s vašou práčkou, umývačkou riadu, sušičkou či chladničkou.

Profesionálna oprava elektrospotrebičov Bratislava

Ako už bolo napísané, vďaka vysokému štandardu práčiek a sušičiek  či iných elektrospotrebičov, sú ich poruchy menej časté. Napriek tomu sa však občas stane, že sa niečo pokazí. A tak vás starosti neminú. Vtedy prichádza na rad oprava elektrospotrebičov Bratislava. Aby ste nemuseli kupovať hneď nový spotrebič, je dobré preveriť u profesionálov jeho aktuálny stav a príčinu poruchy. Ak sa práve nachádzat v situácii, že by ste potrebovali pomôcť s diagnostikou poruchy spotrebiča a s jej odstránením, potom je pre vás táto služba opravy elektrospotrebičov Bratislava ako stvorená. Nie každá porucha je tak vážna, že by ste museli spotrebič vymeniť. Obráťte sa na odborníkov, ktorí sú tu vždy pre vás. Nájdete ich na stránke https://www.domaci-opravar.sk/.

Read More

Riešenia pre domácnosti v oblasti vykurovania a získavania elektriny

Nie je žiadnym tajomstvom, že cena za energie neustále rastie. V súčasnosti sme sa dostali do situácie, kedy sa ceny za tieto služby zvyšujú relatívne rýchlo. Ak sa ani vy nechcete dostať do situácie, kedy budete každý mesiac čakať na faktúru od vášho poskytovateľa energií, vyskúšajte riešenia, ktoré sa v súčasnosti ponúkajú každému z nás! Riešením pre vás môže byť napríklad fotovoltika. Zaujíma vás, ako funguje a aké sú jej najväčšie výhody?

Fotovoltaika pre rodinné domy a komerčné zariadenia

Fotovoltika a jej plusy
Vykurovanie nehnuteľností s fotovoltikou

V súčasnosti už len málokoho prekvapí pohľad na strechu, na ktorej je umiestnený fotovoltaický panel. Fotovoltaika, solárne panely či rôzne iné zariadenia, ktoré pracujú ekologicky a v náš prospech, sa začínajú stávať našou neoddeliteľnou súčasťou. Niet sa čomu čudovať – sú tak ekologické, ako aj ekonomické a skúsenosti s nimi sú len dobré. Fotovoltaická elektráreň funguje tak, že jednotlivé články zachytávajú slnečnú energiu a následne ju premieňajú na elektrinu, ktorú denne používame v našej domácnosti. Je potrebné spomenúť, že fotovoltaika pracuje správne len v prípade, ak sa elektráreň nachádza na dostatočne slnečnom mieste. V súčasnosti sa domáce elektrárne navrhujú tak, aby bolo možné využiť maximálne množstvo slnečných lúčov a vyrobiť tak dostatok energie tak na zabezpečenie chodu domácnosti, ako aj na to, aby bolo možné vyrobiť jej nadbytok. Dobrou správou je, že už aj na také zariadenie, akým je fotovoltaika dokážeme získať štátnu dotáciu. Snahou krajiny je to, aby sa minimalizoval dopad negatívnych vplyvov na životné prostredie. Dnes už aj v prípade výstavby rodinných domov musíme brať ohľad na konkrétnu energetickú triedu. Aj keď sa v minulosti energetická trieda príliš neriešila, dnes už predstavuje určitá kategória kľúč k tomu, aby vôbec bolo možné začať stavať. Aj keď sa to možno na prvý pohľad nemusí zdať, aj v prípade fotovoltaiky máme na výber z viacerých variant. Nakoľko je toto zariadenie finančne náročné, mal by nám s plánovaním pomôcť niekto, kto sa v danej oblasti vyzná. Okrem toho, že sa nám podarí pri návrhu ušetriť financie vďaka správnemu návrhu, dokážeme tiež aj získať dotáciu. A práve tá môže byť kľúčová. Ak vás problematika fotovoltiky zaujíma, navštívte stránku https://www.viessmann.sk/, kde nájdete mnoho zaujímavých informácií. Doprajte si aj vy ekonomické a súčasne aj ekologické zariadenie, ktoré bude pracovať vo váš prospech!

Read More

V prípade elektrickej energie je bezpečnosť na prvom mieste!

Elektrina je pre nás a náš každodenný život naozaj dôležitá. V tomto prípade je však aj dôležité to, aby sme s ňou manipulovali za naozaj bezpečných podmienok, pretože sa môže rýchlo niečo stať a môže dôjsť k úrazu. V tomto prípade je naozaj dôležitý prúdový chránič, ktorý zabezpečuje naozaj bezpečnosť vašej domácnosti a práce, ktorú vykonáva elektrická energia. V nasledujúcom článku si priblížime to, čo prúdový chránič vlastne vykonáva.

Ako to celé funguje?

Prúdový chránič a elektrika
Fungovanie prúdového chrániču

Všetky spotrebiče, ktoré vlastníte vo svojej domácnosti sú neustále napojené elektrickú energiu, ktorá nimi prúdi. Samozrejme, že nikto z nás nemyslí na to najhoršie a pripojenie všetkých spotrebičov a ostatnej techniky, ktorú máme, berieme ako samozrejmosť. Aj v tomto prípade je veľmi dôležitý prúdový chránič. V prípade, že patríte k skupine ľudí, ktorí majú vo svojej garáži naozaj množstvo techniky, ktorú maximálne využívajú na mnohé práce. Pre domácich kutilov je prúdový chránič naozaj nevyhnutnosťou. Je to hlavne z toho dôvodu, že všetka táto technika vo väčšine prípadoch, pracuje pod naozaj vysokým napätím a vyžaduje si o niečo väčšiu dávku elektriny. V tomto prípade je prúdový chránič naozaj na mieste, pretože v prípade, že sa niečo udeje, dokáže v pohotovosti vypnúť prísun elektriny do jednotlivej techniky, kedy ju zastaví. V prípade práce s elektrinou je dôležité to, aby sa myslelo hlavne na bezpečnosť, ktorá je v tomto prípade naozaj na prvom mieste. Behom sekundy sa môže naozaj niečo udiať, čo sa už nebude dať vrátiť späť a môže to mať nepríjemné a nešťastné následky. V prípade, že chcete prúdový chránič, mali by ste si o ňom zistiť čo najviac informácii a hlavne by ste sa mali poradiť s odborníkom. V tomto prípade rozhoduje množstvo aspektov, resp. parametrov, podľa ktorých si vyberiete svoj prúdový chránič, ktorý vám bude slúžiť presne tak, ako má. V prípade väčšieho záujmu navštívte internetovú stránku http://www.legrand.sk/, kde nájdete mnoho prúdových chráničov a hlavne, nájdete na tomto mieste množstvo odborníkov, ktorí vám pri vašom výbere pomôžu. V konečnom dôsledku musíte myslieť na bezpečnosť, ktorá je v tomto prípade viac než dôležitá.

Read More

Solárne panely a výhody pre životné prostredie a zdravie

Majitelia domov na Slovensku si čoraz viac vyberajú solárne panely, ktoré slúžia na výrobu solárnej energie rýchlejšie ako kedykoľvek predtým. Dôvod, prečo si ľudia vyberajú solárne panely sú klesajúce náklady na solárne panely. Solarne panely okrem znižovania nákladov za energie sú jednou z mnohých výhod slnečnej energiu. Vyrobená elektrina sa dokáže využiť rôzne, napríklad môžete ohriať vodu, ochladiť a samozrejme ju môžete použiť na prevádzku spotrebičov, ktoré máte v domácnosti. Ako majitelia solárnych panelov môžete aj zlepšiť svoje zdravie a zároveň aj chrániť životné prostredie znížením závislosti na fosílnych palív.

Prínos solárnej energie pre životné prostredie

Solarne panely a ich likvidnosť
Solárne panely ako zdroj tepla

Spomínali sme, že solárna energia má prínos pre životné prostredie. Viete aké má prínosy? Solárna energia vytvára čistú, obnoviteľnú energiu zo slnka a prospieva životnému prostrediu. Alternatívy k fosílnym palivám znižujú uhlíkovú stopu doma i v zahraničí a znižujú skleníkové plyny na celom svete. Väčšina vyrobenej elektriny pochádza z fosílnych palív, ako uhlie a zemný plyn. Ťažba a používanie fosílnych palív je drahé a škodlivé pre životné prostredie. naopak, solárna energia je zadarmo. Vedeli ste, že ak by sme dokázali zachytiť všetku slnečnú energiu na Zemi  iba na jednu hodinu, mohli by ste na jeden rok napájať celý svet? Solárne panely a investícia do kúpy môže znížiť našu závislosť od fosílnych palív prospech jedného z najdôležitejších zdrojov energie, ktorý máme k dispozícii – nášho slnka. Výroba elektriny pomocou solárnej energie namiesto fosílnych palív môže dramaticky znížiť emisie skleníkových plynov, najmä oxidu uhličitého, CO2. Inštalujme viac solárnych panelov a zachráňme našu Zem!

Slnečná energia a zdravotné benefity

Solárne panely a výhody slnečnej energie prinášajú aj zdravotné výhody, najmä zmierňujú ťažkosti s dýchaním, pretože je nie sú takmer žiadne látky vo vzduchu, ktoré znečisťujú ovzdušie. Takisto sa znižuje CO2 a iné plyny, ktoré spôsobujú zdravotné problémy. Je dokázané, že slnečná energia zníži aj prípady chronickej bronchitídy a znižuje množstvo kardiovaskulárnych problémov. Ak ste majiteľmi domov a záleží vám na vašom zdraví, ale i na zdraví vašich príbuzných, nie je vám jedno čo bude s našou planétou o niekoľko rokov, rozhodnite sa pre solárne panely. Ak potrebujete pomoc, navštívte webovú stránku https://www.viessmann.sk/, kde sa dozviete viac.

Read More

Aj vykurovanie domu sa v praxi stretáva s určitými typmi nedostatkov zo strany majiteľa nehnuteľnosti

Neraz diskutovanou témou je vykurovanie domu a článok bude venovaný predovšetkým chybám, ktorých sa dopúšťajú majitelia nehnuteľnosti. Na začiatok sa teda pozrieme na oba extrémy a tými sú príliš nízke, avšak aj vysoké teploty v interiéri. Začnime teda príliš vysokými teplotami pri vykurovaní domu a tu by sme si mali uvedomiť, že každý z nás znesie inú teplotu a iná hodnota je pre neho komfortná. Pre spálňu a kuchyňu platí hranica 20 °C a tú by sme v prípade týchto miestností nemali presiahnuť. Spánok pri vyšších teplotách by zrejme nebol príjemným a priestor v kuchyni predsa vyhrejú spotrebiče počas prípravy jedla. Pre otázku vykurovania domu však platia aj iné zásady. 

Vykurovanie domu by malo rešpektovať určité zásady, len vtedy sa totiž budeme cítiť komfortne

Vykurovanie domu efektívne
Náklady na vykurovanie domu

Pre detskú izbu a pracovňu platia trochu iné pravidlá a v týchto priestoroch môže byť teplota o niečo vyššia. Samostatnou kategóriou v otázke vykurovania domu je kúpeľňa a vzduch v nej by sa celkom určite nemal ochladiť príliš rýchlo. Takýto stav by totižto vytvoril vhodné prostredie pre vznik plesní a tejto situácii sa predsa chce vyhnúť každý vlastník nehnuteľnosti. Protipólom v otázke vykurovania je nadmerné vypnutie vykurovania a teda dlhodobé udržiavanie teploty na relatívne nízkych úrovniach. Nejeden majiteľ vykurovacej sústavy sa snaží tlačiť náklady na jej prevádzku smerom nadol. Ak plánujete napr. na niekoľko dní váš príbytok opustiť počas zimných mesiacov a typ vykurovania vám to samozrejme dovoľuje, tak potom by sme určite nemali vykurovanie celkom zastaviť. Snažiť by sme sa mali udržať aspoň priemernú teplotu v interiéri. Ak by sme toto pravidlo nerešpektovali a vzduch vo vnútri by bol dlhodobo nízky, tak spolu so zariadením a nábytkom by sa totiž veľmi rýchlo ochladili aj steny. Problémom môže byť opäť situácia, keď existuje zvýšené riziko vzniku plesní. Toto však nie je ani zďaleka jediným problémom a v konečnom dôsledku sa snaha o finančnú úsporu ani nemusí nijako vyplatiť. Opätovné uvedenie vykurovacej sústavy do prevádzky môže byť finančne náročnejšie ako čiastka ušetrená jej odstavením. Viac informácií nájdete na webovej stránke https://vykurovanie24.sk/.

Read More

Nie je nič lepšie ako keď vám vaša domácnosť pomáha

V denno dennom kolobehu života musíme myslieť na množstvo povinností, ktoré nám v mnohých prípadoch prerastajú cez hlavu. Každý jeden chce prísť z práce a mať všetko v poriadku. V tomto prípade vám pomôže smart domácnosť, ktorá vám nielenže uľahčí život doma, ale aj ušetrí množstvo financií.

Čo vám dokáže ponúknuť smart domácnosť?

Je toho naozaj mnoho. V prvom rade si dokážete vďaka nej riadiť svetlo, kúrenie a ostatné elektrické spotrebiče dá sa povedať na diaľku. Funguje ako systém, ktorý dostáva pokyny, ktoré od neho vyžadujete. Vďaka impulzom vykoná prácu, ktorú mu nariadite. Napríklad si nastavíte časovač na vypnutie svetla, alebo na stiahnutie roliet. Čo sa týka šetrenia financií, ak nepotrebujete silné osvetlenia v miestnostiach, jednoducho ich vaša smart domácnosť stlmí na požadovanú intenzitu. Taktiež dokáže regulovať kúrenie, v prípade ak nie ste doma. Predtým ako máte prísť domov, si vďaka mobilnej aplikácii zapnete kúrenie na to, aby ste prišli do vykúreného domova. Mnohí priaznivci si smart domácnosť ospevujú, kde len chodia a majú nato právo. Dokážu si nastaviť hocijaké elektrické spotrebiče ako napríklad televízia, osvetlenie, kanvica a iné. Môžete si nastaviť televízor na požadovaný čas kedy sa ráno zapne a tak vás môže príjemne zobudiť. Nielenže smart domácnosť robí mnoho vecí za vás, ale aj chráni váš domov a jeho okolie. Pokiaľ sa stane, že sa okolo vášho domu potuluje nejaká podozrivá osoba, vaša smart domácnosť vám to okamžite ohlási. Taktiež v prípade požiaru, hneď zalarmuje vás a vašich blízkych. Je to nesmierne dôležité, pretože takýmto spôsobom dokážete predísť katastrofe. Možností smart domácnosti je mnoho. Pokiaľ nepotrebujete komplexný systém na riadenie viacerých jednotiek, existuje menší balíček, ktorý si zvolíte podľa seba. Ak vyžadujete komplexný balík, vďaka ktorému môžete riadiť viacero jednotiek a aj viacero jednotiek vlastníte, bude to pre vás tá najvhodnejšia voľba. Ak si myslíte, že by sa vám práve smart domácnosť hodila, určite navštívte stránku https://smartmagazin.sk/ kde sa dozviete omnoho viac o výhodách smart domácnosti. Mnohí si nedajú na ňu dopustiť, iní však tvrdia, že je to len novodobý výmysel, ktorý tu nebude večne. Avšak, smart domácnosť sa stáva viac žiadanejšou, skúste a uvidíte či osloví aj vás.

Read More

Elektromotory – s jakými zařízeními se používají nejčastěj?

Průmyslová zařízení se za poslední roky posunuly výrazně vpřed. Do této kategorie patří široký okruh zařízení s různým účelem. Mají však jedno společné, a tím je to, že značně usnadňují fungování průmyslu. Do této kategorie patří i elektromotory, které se v praxi vyskytují s různými zařízeními. Totéž platí i o jejich výkonnosti, účelu použití a způsobu využití. Víte, s jakými zařízeními se v případě elektromotorů potkáte nejčastěji?

Elektromotory s brzdou

Brzdy mají v mnoha zařízeních své široké využití. Jinak to není ani v případě elektromotorů. S elektromotory se spojují elektromagnetické brzdy, které se ovládají pomocí elektriky, ale jejich hlavní podstata spočívá v mechanickém přenosu točivého momentu. Občas se problematickým stává zapojení a odpojení brzd. Je třeba tyto činnosti vykonávat skutečně opatrně, protože nesprávná manipulace může mít na zařízení negativní vliv. V principu, po zapojení se cívka, která je zapojena díky elektrickému proudu změní na magnetické pole. Cívka se mění na elektromagnet a začíná vytvářet magnetické čáry toku, které armaturu přitahují směrem k povrchu brzdy. Brzdová cívka je namontována naozaj pevně, díky čemuž dochází k téměř okamžitému zastavení hřídele. Odpojení spočívá v tom, že dochází k vyjmutí elektrického proudu. V tomto případě se armatura otáčí s hřídelí. Uvolňuje se energie a pružiny, nacházející se v brzdě udržují kotvu v určité vzdálenosti od povrchu brzdy, díky čemuž dochází ke vzniku vzduchové mezery.

Elektromotory a frekvenční měnič

Frekvenční měnič představuje zařízení, jehož hlavním úkolem je přijímání vstupní frekvence jejím převodu na výstupní frekvenci s vyšší hodnotou. Frekvenční měniče se vyskytují v různých provedeních, a to například frekvenční měnič rotační nebo polovodičový. Rotační frekvenční měnič využívá elektrickou energii k pohonu motoru. Činnost frekvenčního měniče spočívá ve více fázích. V té hlavní však dochází k přijímání střídavého proudu, který je následně konvertován na stejnosměrný proud. Kromě toho je možné elektromotory používat i ve spojení s elektropřevodovky. Nicméně všechna zařízení, která mají pracovat společně, musí být kvalitní. A to docílíte tak, pokud si je pořídíte od spolehlivého výrobce. Na stránce https://www.elektro-motor.cz/ najdete dostatek informací o elektrmotoroch, frekvenčních měničích a také o elektropřevodovky. Kvalita těchto zařízení dokáže ovlivnit jejich životnost. Vybírejte tedy s rozumem i vy. Vaše zařízení se vám odvděčí dlouhou životností a správným fungováním. Vyberte si tedy správně i vy!

Read More

S akými typmi závad sa stretáva elektromotor

Jednou z najčastejšie sa vyskytujúcich komplikácií pri elektromotore sa týka jeho vinutia. Táto porucha je spôsobená spálením vinutia a vo väčšine prípadov k nej dochádza kvôli nedostatočnej obozretnosti majiteľa elektromotora. Predísť takémuto stavu sa dá pomerne jednoducho a plne postačuje elektromotor nepreťažovať. Spomínaný stav spáleného vinutia nastáva v dôsledku tepelného preťaženia vinutia a k tomuto stavu môže dôjsť v dôsledku viacerých situácií.  

Elektromotor, spálené vinutie a príčiny vzniku tohto stavu 

Jednou z možných príčin spáleného vinutia na elektromotore je výpadok na niektorej z fáz pri trojfázovom motore, pričom napraviť tento stav nie je pre skúseného elektrotechnika žiadnym problémom. Ďalším dôvodom môže byť preťaženie motora z hľadiska výkonu, pričom v tomto ohľade je nesmierne dôležité zvoliť správny pracovný bod. Ak dôjde k spálenému vinutiu na elektromotore a vy neviete jasne identifikovať príčinu tejto situácie, skúste v takom prípade tiež skontrolovať rozbehové vinutie. Príčina výpadku môže tkvieť v jeho odpojení a ako príklad možno uviesť kondenzátorové motory. Ďalším prípadom môže byť použitie prúdovej ochrany, ktorá nemusí byť vždy použitá v súlade s technickou dokumentáciou. Skontrolujte preto, či bola použitá správna prúdová ochrana, na ktorú sú kladené predovšetkým nároky ohľade tepelnej odolnosti. Za pomerne závažnú chybu možno považovať takú, kedy dochádza počas prevádzky k tepelnému preťaženiu elektromotora. K takémuto stavu neraz dochádza vtedy, keď je elektromotor často spúšťaný bez toho, aby bolo po jeho spustení odvádzané stratové teplo. Ak by sme mali uviesť druh motorov, ktorý dokáže úspešne odolať takémuto preťaženiu, tak jednoznačne musíme uviesť motor so zabudovanou ochranou. Za pomerne menej sa vyskytujúcu, no o to ťažšie odstrániteľnú chybu možno označiť nedostatočné prúdenie vzduchu do útrob motora, ktorý plní funkciu chladenia. Pokiaľ dôjde k spáleniu vinutia v dôsledku týchto príčin, tak výrobcovia vo väčšine prípadov reklamáciu neuznávajú. Spálené vinutie je však len jednou z chýb na zariadení a ako ďalšiu možno uviesť prieraz vo vinutí. Tento stav môže byť opäť spôsobený viacerými nedostatkami. Pomerne častými sú stavy, keď je v sieti dosiahnuté prevádzkové prepätie alebo je zariadenie prevádzkové v prostredí s vyššou mierou vlhkosti. Ďalšou situáciou je prevádzka motora štandardného typu v kombinácii s frekvenčnými meničmi a tiež regulátorom otáčok v elektrickom variante. Ani reklamácie vzniknuté v dôsledku dopustenia sa týchto chýb nebývajú štandardne uznávané. Bližšie informácie si môžete prečítať na internetovej stránke https://www.elektromotory.sk/obchod-elektromotory/.

Read More

Podľa čoho vybrať správne stropné svietidlá?

Zariaďovanie bytu je niečo, na čo sa s jeho kúpou tešia mnohí z nás. Vniesť doňho to, čo máme radi, aby sme sa v ňom my i zvyšok našej rodiny cítili naozaj príjemne, je poslaním zariaďovania interiéru. Rovnako ako farby či samotný nábytok sú však dôležité aj vhodne zvolené svietidlá. Niekto si môže povedať, že ide o detail, no nie je to celkom tak. Výber vhodných svietidiel oceníte najmä v zimných mesiacoch, kedy sa stmieva oveľa skôr ako v lete a ráno sa takisto prebúdzame do tmy. Ľudia, ktorí sú na svetlo citliví, určite vedia o čom teraz hovoríme. Vyberte si spolu s nami tie správne stropné svietidlá.

Prečo sú stropné svietidlá také dôležité?

U nás na Slovensku sú stropné svietidlá zaužívané odjakživa, no nie je to tak v každej krajine. V amerických štátoch sú veľmi obľúbené svetlá umiestnené v úrovni hlavy. Avšak umiestnenie na strope má svoje opodstatnenie. Šetrí to totiž najmä priestor a tiež ide o správne rozloženie svetla. Stropné svietidlá sú ideálne do každej jednej miestnosti. Sú tak populárne, že pokiaľ si chcete vybrať to správne svietidlo, pravdepodobne budete mať problém. Na trhu je totiž tak veľa sortimentu, že voľba bude naozaj náročná. Hľadáte niečo nenápadné a jednofarebné alebo máte radšej výstrednosť? Buďte bez obáv, určite nájdete presne to, čo zapadne do vášho interiéru. Ešte pred samotnou kúpou si však ujasnite niekoľko podstatných faktov. 

Na čo by ste nemali zabúdať pred samotnou kúpou?

Ešte predtým ako si vyberiete svietidlá, mali by ste si uvedomiť, že ich nekupujete na mesiac ani na rok. Budú vám slúžiť mnoho rokov a preto vyberajte s rozumom i s dostatočnou dávkou estetického cítenia. Poďme sa však teraz spoločne pozrieť na praktickejšie faktory, ktoré treba zvážiť pred kúpou. Ide najmä o spotrebu elektriny a veľkosť priestoru, ktorý chcete osvetliť. Ak chcete osvetliť kuchyňu prepojenú s obývacou izbou, pravdepodobne bude pre vás ideálne väčšie stropné svietidlo. V obchode so svietidlami sa tiež opýtajte na spôsob inštalácie a pokiaľ sa v tejto problematike príliš nevyznáte, prenechajte to na odborníka. Potom už len stačí začať si užívať pocit z krásne doladeného interiéru.

Svietidlá presne podľa vašich predstáv nájdete na našej internetovej stránke http://www.legrand.sk/.

Read More