Category Archives: Podnikanie

Máte záujem o marketingový plán vypracovaný odborníkmi?

Aby bolo vaše podnikanie úspešné, na začiatku je potrebné si stanoviť cieľ a plán, prostredníctvom ktorého sa ku svojmu cieľu dostanete. Dnes sa bližšie pozrieme na marketingový plán vypracovaný vami alebo pomocou externej firmy, ktorý je pre každé podnikanie mimoriadne dôležitý. Čo vlastne podnikateľský plán je, ako ho vypracovať a na čo by ste pri ňom nemali zabudnúť? Všetky odpovede na uvedené otázky sa dozviete v nasledujúcich riadkoch. 

Marketingový plán je podstatnou častou podnikania

Marketingový plán vypracovaný na jednotku
Marketingový plán a jeho úspešné vypracovanie

Mnoho podnikateľov si zamieňa pojem marketingový plán a marketingová stratégia. Tieto pojmy zväčša používajú ako synonymá, no nie je tomu celkom tak. Odborná literatúra zameraná na podnikanie ich od seba odlišuje. Pri vytváraní podnikateľskej stratégie definujeme, prečo chceme dosiahnuť konkrétny cieľ, vysvetľujeme, čo prinesieme na trh a prečo si myslíme, že je to potrebné. Vypracovaný marketingový plán však už znamená konkrétne kroky, ktoré nás dovedú ku stanovenému cieľu. Laikom sa môže zdať, že ide o totožné pojmy, no ako sami vidíte, odborníci ich odlišujú. Aj marketingový plán vypracovaný na mieru má svoju presnú štruktúru a jednotlivé body by mali za sebou logicky nasledovať. Základom je stanoviť si ciele, ktoré je možné merať. Najčastejšími cieľmi je napríklad zvýšenie produktivity o xy percent, navýšiť počet nových zákazníkov, vyššia ziskovosť vyjadrená v percentách a podobne. Dosiahnutie merateľných cieľov je potom oveľa jednoduchšie vyhodnotiť. Navyše správne vypracovaný marketingový plán má za následok lepšiu hospodárnosť s finančnými prostriedkami. 

Marketingový plán vypracovaný na vysokej odbornej úrovni

To, čo vložíte do vypracovania marketingového plánu, sa vám vráti neskôr viacnásobne. Preto si na ňom dajte skutočne záležať. Stanovené ciele nesmú byť nedosiahnuteľné, resp. by mali byť reálne a vychádzať z reálnych dát a čísel. Ide teda o to, aby ste získali odpovede na otázky, čo budete predávať, komu to budete predávať a akým spôsobom to chcete dosiahnuť. Dôležité je tiež zodpovedať si na otázku, kde sa ako firma nachádzate teraz a kde byť ste sa chceli nachádzať v určitom časovom horizonte (napríklad za 1 rok, 2 roky a podobne). S vypracovaným marketingovým plánom je potom dôležité neustále pracovať a kontrolovať postupné dosahovanie čiastkových cieľov. V prípade záujmu o marketingový plán vypracovaný na mieru neváhajte navštíviť webovú stránku https://marekstraka.com/.

Read More

Investovanie je pre mladých ľudí dôležité, vedia sa tak zabezpečiť do budúcnosti

Ste mladý človek, do dôchodku máte ďaleko a už teraz vás mátajú reči o tom, že na váš dôchodok nebude mať kto pracovať a teda nikto z nás sa vlastne dôchodku ani nedočká? Áno, z časti sa reči zakladajú na pravde, dôchodky sú aj v súčasnosti nízke, a tie spomínané dôchodky terajších mladých ľudí určite nebudú žiadne terno, avšak ak správne využijete investičné fondy na Slovensku, viete sa veľmi pekne zabezpečiť do budúcnosti.

Ako si viem už teraz pomôcť k dôchodku?

Investičné fondy na Slovensku pre lepšiu budúcnosť
Budúcnosť investora s investičnými fondami na Slovensku

Ak nie ste moc v oblastí financií zbehlí a investovanie vám nehovorí vôbec nič, jednoducho vám vysvetlíme, ako vám takéto investovanie dokáže pomôcť zabezpečiť si lepšiu budúcnosť. V dôchodkovom systéme na Slovensku má každý občan možnosť druhého a už aj tretieho piliera. Druhý pilier tiež používa investičné fondy na Slovensku a jeho založením v podstate rozdeľujete odvod štátu do dvoch pilierov, do prvého povinného a druhého dobrovoľného, v tomto II. pilieri si hromadíte určité percentá z vášho odvodu na dôchodok, tento pilier podlieha dedičstvu. III. pilier predstavuje doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré taktiež využíva investičné fondy na Slovensku, ide o dobrovoľné dôchodkové sporenie, kde si časť hradíte z vlastných zdrojov a časť vám hradí zamestnávateľ, tento fond vám bude taktiež slúžiť na dôchodku a taktiež podlieha dedičstvu. Tieto dva spôsoby patria už medzi nevyhnutné sporenie na dôchodok pre mladých ľudí. Ak sa vám to ale zdá byť málo, máte možnosť aj ďalšieho investovania

Prvý pilier, počuli ste už o ňom?

Možno ste o tomto pilieri ešte nepočuli, ale určite ho poznáte, ide o klasické sporenie, pri ktorom sú využité investičné fondy na Slovensku. Do tohto pilieru môžete investovať ľubovoľnú sumu, a takisto aj v rôznych intervaloch, vôbec nemusí ísť o pravidelné sporenie. Takto investované finančné prostriedky si viete kedykoľvek vybrať a použiť ich, teda buď si idete sporiť až do dôchodkového veku, alebo si z nich dokážete vytvoriť takzvanú železnú zásobu. Ak vás tento článok zaujal a chcete sa dozvedieť o investovaní a investičných fondoch viacej, určite sa obráťte na internetové stránky spoločnosti https://hfsbc.com/sk/

Read More

Dobrý podnikatelský záměr kavárny je základ úspěchu

Mnoho lidí sní o tom, že v budoucnu budou vést svůj podnik, možná malou, ale oblíbenou kavárna. Představa je to krásná, ale zpravidla se spojuje s tvrdou dřinou. Konkurence v současnosti totiž rozhodne neusnula na vavřínech a kaváren je všude jako hub po dešti. Základem úspěchu je mít dobře sestaven podnikatelský záměr kavárna. Někteří začínající podnikatelé ho nepovažují za důležitý. Právě jeho nesprávné vypracování nebo zanedbání může mít za následek neúspěch v podnikání. Pojďte se spolu s námi podívat, jak sestavit dobrý podnikatelský plán a na co se zaměřit při jeho tvorbě.

Co hrozí, pokud byste zanedbali podnikatelský záměr kavárny?

Podnikatelský záměr kavárna vyžaduje čas
Body v podnikatelském záměru pro kavárnu

Ještě předtím, než si řekneme, co by v podnikatelském záměru kavárny nemělo chybět za žádnou cenu, si přiblížíme rizika jeho zanedbání. Z praxe a výzkumů vyplývá, že podnikatelé, kteří začali podnikat bez plánu, vlastně ani nevěděli, jak mají s podnikáním začít. Výsledkem je totální chaos a podnikání je předem předurčeno k zániku. Dalším problémem je to, že bez jasného plánu nemá podnikatel jasnou představu o tom, jak by podnikání mělo vypadat. Tím, že nad ním začne uvažovat a sepisovat si jednotlivé body, vytvoří jakýsi koncept, který dále rozvíjí. Tento bod podnikatelského záměru kavárny bývá velmi podceňovaný, ale my ho považujeme za jeden z klíčových. Podnikatelský plán byste měli brát jako pilíř, na kterém můžete stavět. Uvidíte, že i když vám to zabere hodně času, v budoucnu se vám to vrátí dvojnásob.

Potřebujete půjčit peníze?

Jen málokdo z nás má možnost rozjet své vysněné podnikání, aniž si musel půjčit peníze od banky nebo získal investora. Pokud se tedy chystáte financovat kavárna prostřednictvím třetí strany, podnikatelský záměr kavárny bude nezbytností. Zde si dejte pozor, protože čím lépe a důkladněji je vypracován, tím budou investoři více nakloněni a ochotnější investovat. Svým podnikatelským plánem musíte totiž vzbuzovat důvěru, což vůbec nemusí být tak jednoduché, jak se zdá. Každý jeden bod vypracujte precizní a poctivě. Nezapomeňte na statistiky, průzkumy a další podpůrné informace, které mohou vás podnikatelský záměr kavárny posunout vpřed. Užitečnou inspiraci na podnikatelský záměr kavárny najdete na webové stránce http://www.ikelp.cz/.

Read More

Ako fungujú a ako žiadať biznis úvery?

Máte vo svojom podnikaní veľké plány? Čo však, ak máte veľké plány, ktoré si vyžadujú veľký objem peňazí a vy potrebný obnos nemáte na vašom firemnom bankovom účte? Pomôcť vám môžu biznis úvery. Ak chcete získať biznis úvery, začnite určením toho, koľko peňazí potrebujete a na čo ich použijete. Poskytovatelia úverov ponúkajú rôzne možnosti pôžičiek určené pre rôzne obchodné potreby. Môžete si žiadať biznis úvery na nákup vybavenia, rozšírenie podnikania, nákup nehnuteľnosti alebo na poskytnutie prevádzkového kapitálu. Niektorí podnikatelia žiadajú krátkodobé biznis úvery, ktoré sú určené na krátkodobé účely, napríklad na nákup zásob. Zvyčajne trvajú 6 až 24 mesiacov. Dlhodobé podnikateľské biznis úvery zvyčajne trvajú tri a viac rokov. 

Kroky na získanie biznis úveru

Biznis úvery v roku 2021
Tipy ako čerpať biznis úver

Ak chcete žiadať biznis úvery, je potrebné dodržovať niekoľko krokov. Prvým krokom, jedným z najdôležitejších, je zistiť, koľko peňazí potrebujete. Keď sa vás veriteľ opýta, že koľko peňazí si chcete požičať, správna odpoveď nie je toľko, koľko mi dáš. Poskytovatelia úverov chcú vedie, že ste si svoje obchodné ciele dôkladne premysleli, máte konkrétny plán na použitie peňazí. Ak si chcete kúpiť nové zariadenie, určite viete, koľko bude toto zariadenie stáť a podľa toho si stanovíte výšku úver a rozhodnete sa, aký typ úveru bude vyhovovať vašim potrebám. Skontrolujte si svoje kreditné skóre. Existujú dva typy úverových skóre, a to osobné a obchodné. Ak začínate podnikanie, nemusíte mať bohatú úverovú históriu v podnikaní. Ak ste živnostník, veritelia pri posudzovaní žiadosti o biznis úvery sa môžu zamerať na vaše osobné kreditné skóre. Ak už podnikáte nejaký čas, na vašom osobnom skóre nebude až tak veľmi záležať, stále je to však faktor pri rozhodovaní o úvere. Ak zistíte svoje skóre ešte pred požiadaním o biznis úvery, zvýšite svoje šance na úspech. Keď viete, kde plánujete požiadať o biznis úvery, obráťte sa na svojho veriteľa a zistíte, aké dokumenty a informácie budete musieť pri žiadosti o biznis úvery poskytnúť. Môžu požadovať finančné výkazy firmy, daňové priznania, bankové výpisy a podnikateľský plán. Požiadajte o podnikateľský úver skôr, pretože biznis úvery môže schválenie pôžičky trvať týždne alebo dokonca mesiace, takže s vyplnením žiadosti nemusíte čakať na poslednú chvíľu. Zistite, aké dokumentu budete potrebovať a pripravte si ich. Chýbajúce alebo neúplné informácie môžu oneskoriť schválenie úveru, preto skontrolujte si všetko a uistite sa, že ste uviedli všetky potrebné informácie. Ak sa chcete dozvedieť viac, navštívte webovú stránku https://gruberfinance.sk/uvery-podnikanie/.

Read More

GDPR a firma – aké sú jej povinnosti?

Ochrana osobných údajov každého jedného človeka sa radí medzi základné ľudské práva. V roku 2019 u nás začalo platiť nariadenie vydané Európskou úniou, ktoré má za cieľ zabrániť zneužitiu citlivých dát nielen zamestnávateľom a firmám, ale aj vo všeobecnosti. Každý, kto sa stretáva s osobnými údajmi a pracuje s nimi, má povinnosť vypracovať GDPR firma. Čo vlastne GDPR pre firmu znamená a ako ho zabezpečiť tak, aby bolo v súlade s platnými nariadeniami? Čítajte ďalej a všetko podstatné sa dozviete. 

Firma a GDPR

GDPR firma si zaslúži povinnosť
Firma s GDPR

GDPR pre firmu v podstate znamená pravidlá pre ochranu osobných údajov, ktoré musí v rámci svojho podnikania dodržiavať. Za osobné údaje sa považujú všetky údaje, na základe ktorých je možné nejakú konkrétnu osobu identifikovať. Ide teda napríklad o meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu či rodné číslo. Každá firma musí GDPR prísne dodržiavať a vypracovať dokumentáciu, v ktorej je podrobne popísané, ako s citlivými údajmi narába. Nejde však iba o jednoduchú dokumentáciu. GDPR firmu ovplyvňuje oveľa viac, ako sa môže na prvý pohľad zdať. 

Čoho sa nové zmeny GDPR pre firmu týkajú?

Jednou zo zmien, ktoré GDPR prinieslo, je napríklad súhlas dotknutej osoby so spracúvaním jej osobných údajov. Ak ste niekedy nakupovali cez internet, určite ste museli súhlasiť s tým, aby daná firma spracovala vaše údaje v súlade s GDPR. Ide totiž o to, že daný eshop prijíma vaše citlivé údaje a má povinnosť ich adekvátne spracovať. Ide teda o právne nariadenie. Ďalšou zo zmien, ktoré prinieslo GDPR pre firmu je právo byť zabudnutý. To znamená, že každá firma, ktorá spracúva citlivé údaje, musí ich po určitej dobe vymazať. Ide hlavne o údaje, ktoré sa jej už nejaké časové obdobie netýkajú. Sem môžeme zaradiť neaktuálnych zákazníkov, dodávateľov, odberateľov a podobne. Niektorým subjektom a firmám navyše vznikla povinnosť vymenovať osobu zodpovednú za plnenie nariadenia týkajúceho sa GDPR. Dodržiavanie GDPR vo firme sa prísne kontroluje a pokiaľ firma nezodpovedne narába s osobnými údajmi, môže byť vysoko sankcionovaná. Potrebujete poradiť ohľadom GDPR pre firmu? Hľadáte firmu na vypracovanie GDPR? V oboch prípadoch neváhajte kliknúť na webovú stránku https://gdpr-data.sk/.

Read More

Bez akého dokumentu by ste sa nemali púšťať do podnikateľskej činnosti?

Od toho, či sa podnik stane na trhu úspešným závisí mnoho faktorov. Nie je to vždy len o tom, aby sme mali k dispozícií dostatok finančných prostriedkov alebo kvalitný podnikateľský nápad. Aj keď sa tieto dve veci najviac ovplyvňujú, ešte stále je dôležité, aby bol podnikateľský subjekt pripravený dôkladne. A s tým vám pomôže Marek Straka – vypracovanie podnikatelskeho planu. Vďaka tomuto dokumentu sa vám podnikateľské úskalia budú prekonávať ľahšie!

Prečo práve podnikateľský plán?

Marek Straka - vypracovanie podnikatelskeho planu
Vypracovanie podnikateľského pánu s Marekom Strakom

Pýtate sa aj vy, prečo práve podnikateľský plán predstavuje to, bez čoho by ste sa do podnikania nemali púšťať? Odpoveď na vašu otázku je veľmi jednoduchá. Len ten podnikateľský subjekt, ktorý vie o svojom podnikaní toho veľa dokáže na trhu ustáť všetko. Tento dokument vám prináša odpovede na mnoho otázok. Pri jeho vypracovaní sa môže stať, že narazíte na záležitosti, s ktorými si nebudete vedieť poradiť. Odhalíte ich však už pri ich počiatku, preto sa vám ich v prípade, ak sa skutočne objavia podarí prekonať jednoduchšie. Už v tomto dokumente nájdete mnoho odpovedí na nepríjemné situácie, ktoré sa objavujú pomerne často. A ako sa hovorí, pripraveným šťastie praje. Okrem toho, že vám podnikateľský plán pomôže nasmerovať vaše podnikanie na správnu cestu, slúži aj ako hlavný dokument, pomocou ktorého sa vám môže podariť osloviť potenciálnych investorov alebo bankové subjekty, ktoré vám môžu finančne pomôcť. Len máloktorý podnikateľ si pri svojich počiatkoch nevezme finančný úver. Ak teda chcete, aby sa vám ho podarilo získať, podnikateľský plán vypracujte čo najpodrobnejšie. A to sa netýka len finančnej časti, ale celého dokumentu. Vypracovať ho môžete samostatne, ak však chcete, aby mal určitú výpovednú hodnotu a vy ste tak nič nepodcenili, skúste osloviť niekoho, kto už s touto činnosťou má určitú skúsenosť. Existujú dokonca špecialisti na jeho vypracovanie. Takýto človek vám presne povie, na čo sa máte primárne sústrediť a pomôže vám, aby ste mali tento dokument vypracovaný čo najlepšie.

Vypracovanie podnikateľského plánu rýchlo a kvalitne

Kvalita a hĺbka podnikateľského plánu je kľúčová. Preto si na ňom dajte skutočne záležať. Na stránke https://marekstraka.com/ nájdete kontakt na tých, kto vám s jeho vypracovaním ochotne pomôžu. Nenechajte nič na náhodu a majte aj vy kvalitný interný dokument, ktorý v sebe bude skrývať všetko podstatné!

Read More

Vytvorte si pozvánku sami!

Poznáte to, udalosť narodeniny, narodenie bábätka, či svadba alebo iná slávnostná udalosť. Pozvánka alebo iné tlačoviny k tejto udalosti, vždy potešia toho, kto je na túto udalosť pozvaný. Nemusíte sa trápiť vyberaním, naháňaním, či veľkým míňaním finančných prostriedkov. Pozvánku, či iné tlačoviny na takéto udalosti si dokážete vytvoriť aj sami a to v pokoji domova. Jediné, čo budete k tomu potrebovať je počítač či notebook, zručnejším bude stačiť aj mobilný telefón. Poďme sa pozrieť nato, ako si vytvoríte svojpomocne pozvánku na nejakú, milú, udalosť.

Základné údaje, ktoré musia byť na pozvánke uvedené

Tlačoviny s nápadom
Možnosti využitia tlačovín

Pozvánka už zo svojho názvu hovorí o tom, že ideme niekoho a niekam pozvať. Teda je nevyhnutné, aby na tomto type tlačoviny boli uvedené nasledujúce informácie. Prvou dôležitou informáciou je o akú udalosť ide, teda napríklad svadba, narodeniny, výročie, gril párty alebo čokoľvek iné. Hneď za tým, keď uvediete o akú udalosť ide, nasleduje dátum a čas konania. Takisto je veľmi dôležité uviesť kde sa bude táto slávnostná udalosť konať. Toto sú hlavné náležitosti pozvánky, samozrejme, je len na vás, čo všetko do pozvánky uvediete, napríklad v obľube je uvádzať aj aký dress code sa vyžaduje. Okrem týchto náležitostí je už len na vás, aký dizajn a aký text pre svoju pozvánku zvolíte. Nezabúdajte, že pozvánka musí byť zaujímavá, teda musí na prvý pohľad zaujať a musí byť z nej jasné, čo a kedy sa ide diať. Farby na pozvánke, prípadne doplnené obrázky voľte podľa toho, o akú udalosť ide a takisto vyberajte farby, ktoré sú vám srdcu blízke. Tento typ tlačoviny je mimoriadne obľúbený a vždy vie potešiť a navyše k tomu, aby ste vytvorili svojpomocne pozvánku, nie je potrebná žiadna profesionálna aplikácia.

Aké tlačoviny ešte môžete pre svoju oslavu zvoliť?

Okrem toho, že svojich hostí potešíte pozvánkou, môžete si pre nich pripraviť ešte aj iné typy tlačovín. Napríklad program celého dňa, či večera, či menu, ktoré sa bude podávať, ale aj napríklad si viete vytvoriť svoj rodinný časopis, či omaľovánky pre tých najmenších hostí. Všetky tieto veci, ktoré sme vymenovali zaraďujeme medzi tlačoviny a dovolíme si tvrdiť, že veľmi obľúbené tlačoviny, ktoré by určite nemali chýbať na žiadnej párty, či slávnostnej udalosti. Všetky tieto typy tlačovín si viete svojpomocne pripraviť len za použitia počítača, či mobilu. Jedine čo je potrebné, je ich dať vytlačiť. Ak hľadáte inšpiráciu, ktorá vám vaše tlačoviny ešte vylepší, určite sa obráťte na internetové stránky spoločnosti https://printtalk.sk/.

Read More

S úvermi pre podnikateľov môžete naštartovať aj vy svoj vlastný biznis!

Premýšľate nad tým, že by ste chceli naštartovať vlastný biznis, pretože máte skvelý podnikateľský nápad alebo plánujete rozšíriť svoje podnikanie? Ak áno, môže sa stať, že vám budú chýbať finančné prostriedky a v najhoršom prípade všetko zostane len v rovine nápadu, pretože ho nebudete vedieť financovať. Čo môžete urobiť, aby ste svoj plán premenili na skutočnosť je požiadať o úver pre podnikateľov. Uvery pre podnikatelov ponúkajú možnosti, ako možno získať kapitál. Je jednoduchšie získať úver, ak vaša firma má svoju  históriu, no nemusíte sa báť, aj začínajúce firmy a podnikatelia majú vysoké šance na získanie úveru.

Na čo si dať pozor pri žiadaní o podnikateľský úver?

Uvery pre podnikatelov sa dajú získať
Získanie úverov pre podnikateľov

Takmer všetky banky na Slovensku ponúkajú rôzne úvery pre podnikateľov. Pri výbere správneho úveru je dôležité, aby ste si preštudovali všetky podmienky a nevzali prvú ponuku od prvej banky. Banka, v ktorej máte napríklad aj bežný účet, nemusí poskytovať úvery pre podnikateľov s najlepšími podmienkami pre vás. Preto je najlepšie, aby ste si urobili prieskum a požiadali banky, prípadne si nájdete osobu, ktorá vám spracuje predbežné ponuky, aby ste mali prehľad a mohli vybrať ten najvýhodnejší podnikateľský úver. Veľmi dôležitý je výber aj finančnej inštitúcie, ktorá poskytuje úvery pre podnikateľov. Nevyberte si inštitúciu, ktorá ponúka najnižšiu úrokovú sadzbu, ak je to napríklad pôžička cez internet. Pozor na podozrivé podmienky, napríklad bez dokladovania, ručiteľa a podobne. Buďte opatrní aj v prípade nebankových inštitúcií, ktoré vám poskytnú úver bez analýzy. Možno sa vám to bude zdať lákavé, ale v konečnom dôsledku nemusíte byť schopní splácať úver. Okrem výberu finančnej inštitúcie by ste mali  zvážiť výšku prostriedkov, ktoré budete žiadať. Zodpovedzte si základné otázky: Ako dlho chcem splácať úver? Aká je maximálna výška splátky? Zistite si aj výšku poplatku, ak by ste sa rozhodli splatiť predčasne svoj úver. Úvery pre podnikateľov si vyžadujú aj stanoviť účel použitia peňazí, ak ide o účelový úver. Banky pri poskytovaní úverov pre podnikateľov zohľadňujú aj schopnosť splácať úver, a preto potrebujete zabezpečenie. Obvykle je to majetok firmy, prípadne môžete mať aj ručiteľa – majiteľ firmy môže ručiť, prípadne manžel/manželka. Ak uvažujete o podnikateľskom úvere odporúčame vám, aby ste si prečítali všetky podmienky, vyjasnili si s inštitúciou všetky nejasnosti v zmluve. Ak budete pozorne postupovať pri výbere úveru, nemusíte sa ničoho báť. Ak sa potrebujete dozvedieť viac, navštívte stránku https://gruberfinance.sk/.

Read More

Chceli by ste si otvoriť vlastnú reštauráciu?

Mnoho ľudí v dnešnej uponáhľanej dobe pracuje od rána do večera a po príchode z práce nemajú čas si pripraviť jedlo na druhý deň, a preto preferujú stravovanie v reštauráciách. Ak zvažujete aj vy otvorenie reštaurácie, vedzte, že si to vyžaduje veľa práce, ale s odborným plánovaním môžete otvoriť úspešnú reštauráciu plnú spokojných zákazníkov. Nedostatočné plánovanie spôsobí, že niekoľko reštaurácií zlyhá. Je dôležité mať jasný koncept a značku. Koncept vašej reštaurácie zahŕňa štýl, jedlo a atmosféru vašej reštaurácie. Toto ide ruka v ruke s vašou značkou, ktorá vytvorí identitu, osobnosť a poslanie reštaurácie. Vaša značka koncepcia by mala vyžarovať špecifickú atmosféru.

Umiestnenie reštaurácie

Otvorenie reštaurácie s priateľmi
Trendy v otváraní reštaurácie

Otvorenie reštaurácie si vyžaduje správny výber miesta. Na to, aby ste našli vhodné miesto budete potrebovať dostatok času. Možno si budete musieť spraviť výskum, aby ste sa rozhodli pre prenájom existujúceho priestoru, alebo budete musieť stavať. Či už sa rozhodnete pre prenájom budovy alebo budete stavať, výber miesta je jedným z najväčších a najdôležitejších rozhodnutí, ktoré ako majiteľ urobíte. Potrebujete miesto, ktoré pritiahne davy ľudí, je ľahko dostupné a má potenciál pre rast. Vyberte si miesto, ktoré môžu vidieť tí, ktorí šoférujú alebo idú okolo. Zaistite, aby cieľový trh reštaurácie zodpovedal demografickým údajom o danej oblasti. Je dôležité zabezpečiť, aby náklady na prácu v oblasti neznížili vaše zisky. Niektorá konkurencia vám môže pomôcť s marketingom, ale je dôležité udržať si nejaký odstup od seba, aby ste si zaistili stály okruh zákazníkov, ktorí sa nedostanú na iné podobné miesto.

Otestujte si svoje menu

Pred otvorením reštaurácie si budete musieť vytvoriť zoznam základných jedál, ktoré bude obsahovať vaše menu. Rozhodovanie o tom, čo bude v ponuke je veľmi dôležité. Môžete si vytvoriť menu ako experiment. Rozhodne usporiadajte večeru s navrhovanou ponukou, pozvite priateľov, členov rodiny a požiadajte ich o úprimnú spätnú väzbu. Môžete pozvať aj neznámych ľudí a požiadať ich o anonymnú spätnú väzbu, aby ste získali relevantné reakcie od nich. Možno budete musieť vykonať aj prieskum trhu. Ako? Navštívte iné reštaurácie a zistite primeranú cenu za jedlo. Otvorenie reštaurácie je beh na dlhé trate. Pred otvorením je potrebné vybaviť veľa vecí, od konceptu až po marketing. Ak chcete sa dozvedieť viac, navštívte webovú stránku http://www.ikelp.sk.

Read More

Potrebujete si vytvoriť internetovú stránku?

Silu internetu chápe azda každý z nás. Pri rozvíjaní nejakej firmy, alebo pri prezentovaní produktov dokáže nesmierne pomôcť. Pokiaľ potrebujete vytvoriť stránku, ktorá bude prezentovať niečo čo potrebujete, určite to zvládnete aj sami vďaka systémom, ktoré sú nato určené. Tvorba internetových stranok nie je žiadna veda a nepotrebujete byť majster v počítači.

Názov, vzhľad, obsah presne podľa vás!

V prvom rade je dôležité zamyslieť sa, ako sa vaša internetová stránka bude volať. Je dôležité aby jej názov nebol príliš dlhý a náročný alebo naopak krátky a výstižný, ktorý si pamätá mnoho ľudí. Menej náročné názvy si internetové servery dokážu ľahko zapamätať a tak sa do databáz lepšie uložia, kedy ich bude systém hneď automaticky vyhľadávať. Taktiež si musíte položiť otázku, akú vekovú skupinu a akú vzorku ľudí chcete osloviť. Tak by ste mali prispôsobiť typy textov a celkovú vizualizáciu stránky. Je potrebné aby ste kládli dôraz na tieto kroky, pretože sú veľmi dôležité nato, aby tvorba internetových stránok bola kvalitná. Taktiež je veľmi dôležité pri tvorbe internetových stránok ich umiestnenie, ktoré ovplyvňujú samotné načítavanie stránky. Následne si môžete tvoriť a upravovať celkovú vizualizáciu stránky presne podľa seba. Mnohé serveri majú k dispozícii rôzne šablóny, pozadia, typy písma a typy nadpisov. Taktiež je tu možnosť zdieľania obrázkov alebo videí, ktoré ešte lepšie dokážu odprezentovať niečo, čo momentálne potrebujete. Ak ste sa rozhodli, že je tvorba internetových stránok maličkosť a zvládnete to ľavou zadnou, je to určite tak. Existuje množstvo systémov, ktoré sú nastavené tak, aby boli pre klientov nápomocné. Mnohé z nich sú úplne bezplatné, kedy ich bez akýchkoľvek finančných prostriedkov môžete využívať neobmedzene.  Práca so systémami, ktorých náplňou je tvorba internetových stránok ponúkajú široký prehľad o tom, ako by mohla práve tá vaša vyzerať. Tím pracovníkov neustále zdokonaľujú tieto systémy tak, aby boli čo najviac nápomocné pre užívateľov. Pokiaľ si však netrúfate na vytvorenie vlastnej stránky, existujú profesionáli, ktorí sa aktívne venujú tvorbe internetových stránok. V tomto prípade im predstavíte svoju predstavu, do detailov im napíšete čo od nich vyžadujete a následne sa môžete tešiť na kvalitne prepracovanú stránku. Tvorba internetových stránok je v súčasnosti veľmi žiadaná služba. Tak ako sme si už spomenuli, svoju budúcu stránku si môžete vytvoriť sami alebo necháte prácu odborníkom. V prípade, že vás tvorba internetových stránok zaujala, navštívte internetovú stránku https://www.webest.sk/.

Read More

Chcete podnikať už za pár hodín? Vyskúšajte ready-made spoločnosť!

Dnes už nie je až tak náročné založiť si vlastnú firmu. V súčasnosti už vykonáva podnikateľskú činnosť väčšina ľudí, ktorí sa nachádzajú v našom okolí. O tom, čo prináša vlastný podnik asi netreba hovoriť. Voľnosť a finančné prostriedky predstavujú čo, čo najčastejšie láka ľudí k tomu, aby si otvorili svoju vlastnú spoločnosť a začali vykonávať podnikateľskú činnosť. Čo však robiť v prípade, ak potrebujete vykonať obchod, nemáte však dostatok času na to, aby ste si postupne založili vlastnú spoločnosť? Vyskúšajte koncept ready made platca DPH a uľahčite si vaše fungovanie!

Čo je to ready made?

Čas je to, čo tlačí väčšinu ľudí okolo nás. Je neúprosný a často krát predstavuje hlavnú príčinu, vďaka čomu zlyhá business. A práve čas je to, čo potrebuje každý z nás a to, aby dokázal rozbehnúť spoločnosť. Pred založením každej spoločnosti je potrebné rátať s tým, že sa nám to jednoducho nepodarí zrealizovať z minúty na minútu. Každé otvorenie spoločnosti si vyžaduje týždne či dokonca mesiace na prípravu a samotnú realizáciu. Ak však potrebujete zrealizovať obchod v krátkom časovom horizonte, vyskúšajte koncept ready made platca DPH! Hlavná podstata spočíva v tom, že nebudete musieť uvažovať nad časom, ktorý budete potrebovať na vybavenie a uvedenie samotného podniku do prevádzky, ale budete môcť konať prakticky za pár hodín. Ready made spoločnosť predstavuje na trhu takú spoločnosť, ktorá bola založená za účelom ďalšieho predaja. Predstavuje teda “hotovú” spoločnosť, vďaka ktorej budete môcť vykonávať činnosť už za pár hodín od jej kúpy. Takéto spoločnosti sa tiež vyznačujú tým, že nemajú žiadne pohľadávky ani záväzky a v minulosti nevykonávali žiadnu podnikateľskú činnosť. Jedná sa prakticky o úplne nové spoločnosti. Takéto spoločnosti sú pripravené na okamžitý predaj, sú zapísané v Obchodnom registri a súčasne majú aj pridelené číslo IČO. Aj keď vystupujú pod určitým názvom, pod odkúpení je možné zmeniť obchodný názov a sídlo spoločnosti. Sú vhodné pre všetky typy subjektov – tak pre platcov, ako aj neplatcov DPH.

Výhody, ktoré prinášajú ready made spoločnosti platcom DPH

Výhod ready made spoločností je skutočne mnoho. Tento koncept je na trhu pomerne krátko, avšak už za tak krátky čas sa môže tešiť z veľkej popularity. Ak vás ready made platca DPH zaujala, navštívte stránku https://www.easystart.sk/, kde nájdete mnoho zaujímavých informácii. Ušetrite váš drahocenný čas aj vy!

Read More

Viete čo je to daňové priznanie a aké máte možnosti?

Povinnosť podať daňové priznanie majú právnické osoby, samostatne zárobkové činné osoby, ale aj fyzické osoby, napríklad aj študenti, brigádnici. Daňové priznanie sa podáva do posledného dňa v marci za predchádzajúci rok. V praxi to znamená, že daňové priznanie za rok, musíte podať do konca marca roku 2019. Najbližšie budete teda podávať daňové priznanie do konca marca 2020 a za tento rok, teda za rok 2019.

Čo je to daňové priznanie?

Daňové priznanie je spôsob, ktorým štátu fyzické ale aj právnické osoby priznávajú príjmy, ktoré podliehajú dani. V podstate je výsledkom daňového priznania daň, ktorú ste zaplatili a daňový preddavok. Z výsledku daňového priznania, sa vám ukáže, či daň štátu musíte zaplatiť, alebo je nulová alebo vám daň štát vráti. Všetky tieto činnosti sa vykonávajú prostredníctvom daňového úradu. Pri vyplňovaní daňového priznanie je potrebné dbať na to, aby vaše daňové priznanie bolo kvalitné, pretože ak ho nevyplníte správne, môžu vás čakať nepríjemnosti s daňovým úradom.

Aké poznáme typy daňového priznania?

Poznáme daňové priznanie typu A a typu B. Typ A sa používa pri klasickom zamestnaní a typ B sa používa pri výkone závislej činnosti, alebo z podnikania a podobne. V prípade, že neviete, ako sa daňové priznanie podáva, existujú už možnosti, že môžete si dať daňové priznanie vypracovať niekomu inému, teda spoločnosti, ktorá má s daňovými priznaniami skúsenosti. Ak sa rozhodnete pre takýto spôsob, pre vypracovanie vášho daňového priznania, prináša to so sebou určite výhody a to bezchybné vypracovanie daňového priznania a ušetrený čas.

Ako a kedy sa daňové priznanie podáva?

Daňové priznanie sa vždy podáva k poslednému dňu v mesiaci marec a podáva sa za predchádzajúci kalendárny rok. Daňovníci si môžu požiadať aj o odklad podania daňového priznania. V súčasnosti už vyplýva zo štátu povinnosť podávať daňové priznanie na daňový úrad elektronicky. Znova apelujeme na to, aby ste si pri tvorbe daňového priznania dali pozor na to, aby bolo vyplnené kvalitne a aby ste sa tak vyhli problémom s daňovým úradom.

V prípade, že máte záujem dozvedieť sa viac o daňovom priznaní, prípadne chcete vyplniť svoje daňové priznanie online alebo byť v kontaktne s odborníkmi na daňové priznania, určite sa obráťte na internetové stránky spoločnosti https://www.mojedane.sk.

Read More

Podmínky, které musíte splnit před otevřením restaurace

Těšíte se už na to, jak se ve vaší nově otevřené restauraci uvaří první porce jídla pro vaše zákazníky? Nebo se nemůžete dočkat toho, jak vašim zákazníkům ukážete nový koncept vaší restaurace? Myslíte si, že otevření restaurace je poměrně jednoduchá záležitost a budete ji moci otevřít už například za měsíc? V tomto případě jste bohužel na omylu. Na to, aby se vám podařilo úspěšně otevřít restauraci budete potřebovat pořádnou dávku pevných nervů a dobré nohy – vaše kroky budou směřovat hlavně k úřadům, kde budete vyřizovat všechny potřebné povolení.

Nároky na otevření restaurace

Každý obor, ve kterém se člověk rozhodne podnikat přináší s sebou různá úskalí a bariéry, které musíme překonat. Gastronomie není výjimkou a vzhledem k tomu, že se jedná o poskytování stravovacích služeb, nároky jsou oproti ostatním odvětvím mnohem vyšší. Je třeba si hned na začátku uvědomit, že gastronomie patří mezi řemesla, které jsou zařazeny mezi živnostenské, proto je k otevření potřeba vlastnit ohlašovací řemeslnou živnost. Živnostenský list je základ, bez kterého se prostě nepohnete. Kromě toho budete muset úřadům předložit i doklad o vašem nejvyšší dosaženém vzdělání. Vzdělání by mělo být dosaženo v daném oboru. Pokud se vám nepodařilo vzdělání získat v gastronomii, můžete své znalosti dokladovat i pomocí praxe, kterou se vám za váš život podařilo dosáhnout. Další věcí, kterou před samotným otevřením restaurace budete potřebovat jsou povolení od různých úřadů. Může se jednat o obecní nebo stavební úřadem, případně o jiné. Základem bude provoz, která musí v souvislosti s vyhláškou splňovat podmínky provozu. Nejdůležitější je to, aby byl provoz v souladu s hygienou. Hygienické podmínky jsou to, díky čemuž je možné dokonce až odebrat povolení k provozování takového zařízení. Pokud se zjistí určité hygienické závady, hrozí dokonce až zavření provozu. Hygienické standardy jsou skutečně přísně a je nezbytné je splňovat. Kromě odebrání povolení může být dokonce uložena i pokuta, která se pohybuje v řádech statisíce. Hygienu se tedy nevyplatí zanedbat.

Otevření restaurace bez stresů a v krátkém čase

Papírování kolem otevření restaurace je skutečně zdlouhavé. Pokud však má člověk po ruce co nejvíce informací, je možné se vyhnout různým nepříjemnostem. Pokud i vy chcete otevření restaurace přežít bez problémů, navštivte http://www.ikelp.cz/, kde najdete mnoho zajímavých informací. Vyhněte se základním problémem i vy!

Read More

Hodí se barevný kancelářský stůl i do vaší domácnosti?

Barvy hrají v našich životech důležité úkoly. Uvědomili jste si někdy, jak vás ovlivňují? Ovlivňují každého z nás, a to už jen z toho důvodu, že každý z nás má minimálně jednu oblíbenou barvu. Pokud máte oblíbenou barvu, je více než pravděpodobné, že právě v této barvě budete mít většinu věcí. A naopak, pokud se vám nějaká barva nelíbí, budete se jí jednoduše vyhýbat. Barvy mají vliv i na výběr nábytku do domácnosti. Víte, jaký kancelářský stůl chcete a máte už představu o tom, zda se vám tam skutečně hodí?

Kancelářský stůl a klasické barvy

To, aby barvy v domácnosti ladily je důležité. Barvy dokáží výraznou mírou ovlivnit vaši aktuální náladu a to, jak se cítíte. Je vaše domácnost ve fázi, kdy máte už většinu zařízenou, což vám však chybí je kancelářský stůl? Chcete, aby vám doma vše ladilo do poslední tečky? Hned na začátku je třeba zamyslet se nad tím, jaká barva ve vaší domácnosti převládá. Existuje několik barevných kombinací, pomocí kterých oživíte vaši domácnost. Převažuje u vás bílá barva? Máte bílý nábytek v místnosti, do které se chystáte koupit kancelářský stůl? Je třeba předem plánovat a představivost je v tomto případě skutečně namístě. Myslíte si, že by tato místnost bílou barvu ještě zvládla? V tom případě do bílého kancelářského stolu rozhodně jděte! Pokud však máte pocit, že by bylo už bílé až příliš, vyzkoušejte tuto barvu eliminovat, a to například kancelářským stolem v jiné barvě. K bílé barvě velmi pěkně pasuje kontrastní černá nebo krémová. Pokud vaše domácnost není zařízená do bílá, ale má v sobě množství světlých prvků, ani v tomto případě nic nezkazíte tmavším kancelářským stolem. Pokud máte, naopak, domácnost laděnou do tmavších barev, zvažte barvu, která tento prostor opticky oddělí. Vhodnou volbou je například již zmíněná bílá, krémová nebo výrazná barva, a to například červená.

Výrazně barvy na kancelářských stolech

Líbily by se vám ve vaší domácnosti barvy, které ji oživí? Máte blízko k veselým barvám? Máte však v tomto směru konzervativní názor a takových barev se bojíte? Strach v tomto případě rozhodně není na místě! Právě veselé barvy krásně oživí vaši domácnost. Tyto barvy jsou vhodným kontrastním doplňkem ke fádním barvám, s nimiž se v našich domácnostech setkáváme nejčastěji. Pokud hledáte kvalitní a pěkné kancelářské stoly, navštivte stránku https://worklife.cz/, na níž si jistě vyberete i vy!

Read More

V čom spočíva kvalitné mzdové účtovníctvo?

Každá firma, ktorá má svojich zamestnancov, musí viesť takzvané mzdové účtovníctvo. Tento druh účtovníctva si firmy väčšinou prevádzkujú sami. Každá väčšia firma má svoje personálne a účtovné oddelenie. Personálne oddelenie eviduje dochádzku svojich zamestnancov a ich mzdy a na základe týchto, ale aj ďalších ukazovateľov, účtovné oddelenie vypočíta mzdu každého zamestnanca. Znie to jednoducho, však? Nenechajte sa oklamať, pretože mzdové účtovníctvo je v praxi zložitejšie, ako sa môže na prvý pohľad zdať. Čo všetko tento druh účtovníctva zahŕňa a čo by ste mali vedieť, ak sa mu chcete venovať? Čítajte ďalej a všetko sa dozviete.

S akými informáciami sa pracuje v rámci mzdového účtovníctva?

Mzdy sú citlivá záležitosť v každej jednej firme a preto je potrebné, aby firma pre svoje mzdové účtovníctvo využívala naozaj kvalitný program. V každej firme, ktorá pracuje v sústave podvojného účtovníctva, musia byť mzdy súčasťou tohto účtovníctva. Informácie sa týkajú zamestnancov, ich dovolenky, odpracovaných hodín a dní, zrážok zo mzdy, prémií ale takisto aj odvodov do sociálnej a zdravotnej poisťovne. Informácií, s ktorými musí každá firma pracovať je naozaj veľa, čo poviete? Na všetko však existuje spoľahlivý systém a aj keď sa na prvý pohľad môže zdať, že neurobiť chybu je takmer zázrak, nie je tomu celkom tak. Vyškolení personalisti a účtovníci už vedia, ako s daným programom na spracovanie miezd svojich zamestnancov pracovať. Navyše po spracovaní miezd a počas výplatného termínu je každému zamestnancovi poskytnutá takzvaná výplatná páska, na ktorej si môže skontrolovať všetky položky.

Chcete sa profesionálne venovať mzdovému účtovníctvu?

Ak vás mzdové účtovníctvo a personalistika naozaj zaujímajú a chcete sa tejto oblasti venovať na profesionálnej úrovni, v súčasnosti existuje mnoho akreditovaných kurzov, po ktorých absolvovaní budete schopný vykonávať túto činnosť v akejkoľvek firme. Takýto kurz zvyčajne trvá niekoľko týždňov a výučba je naozaj intenzívna. Predsa len ide o odborné záležitosti, ktoré je potrebné pochopiť a vedieť ich aj aplikovať v praxi. Za kurz venovaný mzdovému účtovníctvu si samozrejme budete musieť zaplatiť, no väčšinou sa takáto investícia účastníkom vyplatí. Ak sa tejto oblasti chcete skutočne venovať, porozmýšľajte, či takáto cesta nebude pre vás tá pravá.

Hľadáte rady v oblasti mzdového účtovníctva a personalistiky? Kliknite na stránku https://www.easystart.sk/ a nájdite všetko, čo potrebujete vedieť.

Read More

Nákup cez internet a spôsoby doručenia zásielky

Nakupovať cez internet sa stalo našou bežnou činnosťou. Ľudia začínajú dokonca tento spôsob nakupovania preferovať viac a viac. Je pomerne rýchly, lacný a ponuka je neobmedzená. Čo je najlepšie, začína sa stávať aj bezpečnejším. Nájdu sa medzi nami aj takí, ktorí nákup cez internet ešte nevyskúšali. Ak aj vy patríte do tejto kategórie a brzdí vás napríklad strach, nemáte sa skutočne čoho obávať.

Nákup cez internet – doručenie zásielky rýchlo a bezpečne

Nákup cez internet je veľmi pohodlný. Tovar si objednáte vďaka pár kliknutiam a už za pár dní môžete mať zásielku vo vlastných rukách. Nebudete sa musieť zaťažovať rozmýšľaním nad tým, akým spôsobom prepravíte zásielku z obchodu ku vám domov či na iné požadované miesto. Zaslanie zásielky je možné realizovať viacerými spôsobmi. Medzi tie najobľúbenejšie a súčasne najbezpečnejšie patria nasledovné:

Vyzdvihnutie zásielky na pobočke – patrí medzi obľúbené spôsoby doručenia zásielky, nakoľko zásielka býva často krát na zvolenej pobočke už do niekoľkých dní (často krát aj do niekoľkých hodín). Nemusí sa však vždy jednať o vyzdvihnutie na pobočke spoločnosti, od ktorej si tovar kupujete – mnohé firmy majú svoje vlastné miesta, na ktoré je možné zásielku doviesť. Kupujúci si už pri nákupe môže rozmyslieť, či chce za zásielku zaplatiť prostredníctvom internetu alebo v mieste, kde si zásielku sám vyzdvihnete.

Doručenie zásielky pomocou kuriéra – predstavuje pohodlný spôsob nakupovania, nakoľko kuriér vo väčšine prípadov zazvoní na dvere vašej domácnosti či doručí zásielku na miesto, ktoré si sami zvolíte. Nebudete sa teda musieť zaťažovať logistikou zásielky – bude vám doručená až na konečné miesto. Rovnako, ako v prípade vyzdvihnutia zásielky na pobočke, aj pri doručení kuriérom si môžete sami zvoliť, kedy chcete za zásielku zaplatiť.

Doručenie zásielky poštou – aj vyzdvihnutie zásielky na pošte predstavuje spôsob, pomocou ktorého sa k vám vaša zásielka určite dostane. V minulosti bol tento spôsob doručovania najobľúbenejší, v súčasnosti ho už postupne začína nahrádzať doručenie kuriérom.

Nákup cez internet vám uľahčí život vo viacerých smeroch

Nakupovania cez internet sa netreba obávať. Ak patríte medzi ľudí, ktorí mu však nedôverujú, ak ho vyskúšate, určite sa vám zapáči. Nákup cez internet je v súčasnosti aj bezpečný. Ochrana spotrebiteľa sa neustále zlepšuje, nemusíte sa teda o svoj nákup obávať. Ak vás táto problematika zaujíma, navštívte stránku https://dociela.sk/ a zistite viac!

Read More

Aký podnikový informačný systém je na Slovensku najpoužívanejší?

Podnikový informačný systém, ERP systém alebo Enterprise Resource Planning je softvér, ktorého hlavnou úlohou je priniesť organizáciu a poriadok do firmy. Tento softvér v sebe zahŕňa všetky súčasti fungovania podniku a za cieľ má automatizovať procesy vo firme. Ide o balík oblastí, akými sú financie, personálne záležitosti, strategické plánovanie, skladové zásoby, doprava, logistika a ďalšie súčasti podľa požiadaviek zákazníka. Dobrým a vhodne implementovaným podnikovým informačným systémom by mala firma získať a nie prerobiť. Aký je najpoužívanejší podnikový informačný systém na Slovensku?

Máte na výber z mnohých ERP systémov

Pokiaľ ste sa rozhodli zaviesť vo vašej firme poriadok, je načase sa rozhodnúť pre vhodný podnikový informačný systém. Ešte pred samotným rozhodnutím je potrebné dôkladne zhodnotiť pre a proti zavedeniu takéhoto softvéru. Ak ste zhodnotili, že to bude pre vašu firmu správny krok, kliknite na internet a zistite si o súčasných ERP systémoch čo najviac. Je potrebné si uvedomiť, že nie každý podnikový informačný systém na trhu je vhodný pre vaše podnikanie. Jednotlivé súčasti musia presne zodpovedať charakteru zložiek vo vašej firme a to zaručí efektívne fungovanie. Nejde iba o kúpu a nasadenie systému, ale aj o to, aby sa firma vžila s jeho súčasťami. Medzi najpoužívanejšie podnikové informačné systémy patria Abra, Abra Gx a Aimtec. Aimtec napríklad používa ako základ aj niektoré funkcie programu SAP, ktorý je veľmi dobre známy a využívajú ho firmy po celom svete. Ďalej sú to programy ako Arbes, Asseco, Money S4 a Cybersoft.

Aké sú skúsenosti firiem so zavedením podnikového informačného systému?

Výskumy v rámci implementácie podnikových informačných systémov ukazujú na to, že samotná implementácia sa v priemere pretiahla o 4 mesiace, ako bolo pôvodne plánované. Treba myslieť aj na to, že to môže výrazne narušiť chod firmy a spomaliť každodenné procesy. Čo sa týka naplnenia pôvodných cieľov, až dve tretiny firiem zaznamenali, že ciele boli splnené iba na 50 % a menej. V konečnom dôsledku však až okolo 63 % firiem označilo, že implementácia podnikového informačného systému stála za to a naozaj sa vyplatila.

Získajte viac informácií o podnikovom informačnom systéme na stránke http://industry4.sk. Zavedenie organizácie vo firme nebolo nikdy jednoduchšie!

Read More

Kvalitné euro prepravky

Bez euro prepraviek by veľmi ťažko fungovali najmä tí, ktorí potrebujú prepraviť tovar čo najrýchlejšie a najbezpečnejšie. Euro prepravky poskytujú nielen ochranu prepravovanému tovaru, ale rovnako aj uľahčujú manipuláciu s ním. Na trhu existuje veľký počet spoločností, ktoré sa zaoberajú výrobou a predajom tejto skladovej pomôcky. Zo súčasnej ponuky euro prepraviek teda nie je až také problematické si vybrať také, ktoré nám budú dokonale vyhovovať.

Moja skúsenosť s euro prepravkami

Tak, ako väčšina ľudí, ktorí potrebujú prepraviť tovar, aj ja som už prišla do styku s euro prepravkami. Dovolím si tiež tvrdiť, že tvoria neoddeliteľnú súčasť mojej práce. Pochádzam z rodiny, ktorá má vybudovanú pekáreň s niekoľkoročnými skúsenosťami. Pekáreň pred niekoľkými desiatkami rokov rozbiehal môj starý otec, ktorý neustále tvrdí, že v tej dobe bolo všetko oveľa zložitejšie. V tomto období by sme podobné nádoby, akými sú euro prepravky nezohnali len tak ľahko. V týchto časoch jednoducho euro prepravky neexistovali. Rovnako tiež sieť našich obchodných partnerov, ktorým dodávame čerstvé pečivo nebola až taká rozvinutá.euro prepravky na manipuláciu s tovarom Čerstvé pečivo si chodili naši verní zákazníci kupovať priamo do našej pekárne. S postupom času sa však stalo natoľko obľúbené, že sme ho začali distribuovať aj do obchodných reťazcov. Starý otec spomína na to, že nebolo veľmi jednoduché v týchto časoch prepraviť čerstvé pečivo ku konečnému zákazníkovi. Keďže zákazníci odoberali naše výrobky v desiatkach, museli sa na ich prepravu použiť nádoby podobné euro prepravkám. Súčasné euro prepravky sú však na oveľa vyššej úrovni než v minulosti. Dnes poskytujú tovaru maximálnu ochranu, vďaka otvorom ho udržiavajú čerstvé. Vzhľadom na to, že ponukou euro prepraviek sa to len tak hemží, je možné zohnať aj špeciálne euro prepravky – napríklad také, ktoré disponujú zámkom. Kód na zámku vie len odosielateľ a príjemca, čo zabezpečí, že počas prepravy či skladovania sa k obsahu, ktorý je v euro prepravke ukrytý, nedostane len tak hocikto.

Prečo euro prepravky odporúčam?

Za tie roky, čo sa venujem nášmu rodinnému podnikaniu prichádzam do styku s euro prepravkami každý deň. Nášmu čerstvému pečivu poskytujú nielen ochranu, ale aj uľahčujú našim zamestnancom jednoduchšie s pekárenskými výrobkami manipulovať. Do euro prepraviek tiež môžeme jednoducho výrobky naukladať a nebudú nám nikde zavadzať. So zdvihnutím euro prepravky dokážeme prepraviť viac než 20 bochníkov chleba, čo skutočne nie je málo. Ak aj vy hľadáte euro prepravky ten najvyššej kvality, navštívte stránku www.bito.com. Určite si vyberiete také, ktoré vám budú vyhovovať.

Read More