Viete čo je to daňové priznanie a aké máte možnosti?

Povinnosť podať daňové priznanie majú právnické osoby, samostatne zárobkové činné osoby, ale aj fyzické osoby, napríklad aj študenti, brigádnici. Daňové priznanie sa podáva do posledného dňa v marci za predchádzajúci rok. V praxi to znamená, že daňové priznanie za rok, musíte podať do konca marca roku 2019. Najbližšie budete teda podávať daňové priznanie do konca marca 2020 a za tento rok, teda za rok 2019.

Čo je to daňové priznanie?

Ako podať daňové priznanie?
Spôsoby podania daňového priznania

Daňové priznanie je spôsob, ktorým štátu fyzické ale aj právnické osoby priznávajú príjmy, ktoré podliehajú dani. V podstate je výsledkom daňového priznania daň, ktorú ste zaplatili a daňový preddavok. Z výsledku daňového priznania, sa vám ukáže, či daň štátu musíte zaplatiť, alebo je nulová alebo vám daň štát vráti. Všetky tieto činnosti sa vykonávajú prostredníctvom daňového úradu. Pri vyplňovaní daňového priznanie je potrebné dbať na to, aby vaše daňové priznanie bolo kvalitné, pretože ak ho nevyplníte správne, môžu vás čakať nepríjemnosti s daňovým úradom.

Aké poznáme typy daňového priznania?

Poznáme daňové priznanie typu A a typu B. Typ A sa používa pri klasickom zamestnaní a typ B sa používa pri výkone závislej činnosti, alebo z podnikania a podobne. V prípade, že neviete, ako sa daňové priznanie podáva, existujú už možnosti, že môžete si dať daňové priznanie vypracovať niekomu inému, teda spoločnosti, ktorá má s daňovými priznaniami skúsenosti. Ak sa rozhodnete pre takýto spôsob, pre vypracovanie vášho daňového priznania, prináša to so sebou určite výhody a to bezchybné vypracovanie daňového priznania a ušetrený čas.

Ako a kedy sa daňové priznanie podáva?

Daňové priznanie sa vždy podáva k poslednému dňu v mesiaci marec a podáva sa za predchádzajúci kalendárny rok. Daňovníci si môžu požiadať aj o odklad podania daňového priznania. V súčasnosti už vyplýva zo štátu povinnosť podávať daňové priznanie na daňový úrad elektronicky. Znova apelujeme na to, aby ste si pri tvorbe daňového priznania dali pozor na to, aby bolo vyplnené kvalitne a aby ste sa tak vyhli problémom s daňovým úradom.

V prípade, že máte záujem dozvedieť sa viac o daňovom priznaní, prípadne chcete vyplniť svoje daňové priznanie online alebo byť v kontaktne s odborníkmi na daňové priznania, určite sa obráťte na internetové stránky spoločnosti https://www.mojedane.sk.