Podmínky, které musíte splnit před otevřením restaurace

Těšíte se už na to, jak se ve vaší nově otevřené restauraci uvaří první porce jídla pro vaše zákazníky? Nebo se nemůžete dočkat toho, jak vašim zákazníkům ukážete nový koncept vaší restaurace? Myslíte si, že otevření restaurace je poměrně jednoduchá záležitost a budete ji moci otevřít už například za měsíc? V tomto případě jste bohužel na omylu. Na to, aby se vám podařilo úspěšně otevřít restauraci budete potřebovat pořádnou dávku pevných nervů a dobré nohy – vaše kroky budou směřovat hlavně k úřadům, kde budete vyřizovat všechny potřebné povolení.

Nároky na otevření restaurace

Otevření restaurace a administrativní úkony s tím související
Možnosti otevření restaurace ve městě

Každý obor, ve kterém se člověk rozhodne podnikat přináší s sebou různá úskalí a bariéry, které musíme překonat. Gastronomie není výjimkou a vzhledem k tomu, že se jedná o poskytování stravovacích služeb, nároky jsou oproti ostatním odvětvím mnohem vyšší. Je třeba si hned na začátku uvědomit, že gastronomie patří mezi řemesla, které jsou zařazeny mezi živnostenské, proto je k otevření potřeba vlastnit ohlašovací řemeslnou živnost. Živnostenský list je základ, bez kterého se prostě nepohnete. Kromě toho budete muset úřadům předložit i doklad o vašem nejvyšší dosaženém vzdělání. Vzdělání by mělo být dosaženo v daném oboru. Pokud se vám nepodařilo vzdělání získat v gastronomii, můžete své znalosti dokladovat i pomocí praxe, kterou se vám za váš život podařilo dosáhnout. Další věcí, kterou před samotným otevřením restaurace budete potřebovat jsou povolení od různých úřadů. Může se jednat o obecní nebo stavební úřadem, případně o jiné. Základem bude provoz, která musí v souvislosti s vyhláškou splňovat podmínky provozu. Nejdůležitější je to, aby byl provoz v souladu s hygienou. Hygienické podmínky jsou to, díky čemuž je možné dokonce až odebrat povolení k provozování takového zařízení. Pokud se zjistí určité hygienické závady, hrozí dokonce až zavření provozu. Hygienické standardy jsou skutečně přísně a je nezbytné je splňovat. Kromě odebrání povolení může být dokonce uložena i pokuta, která se pohybuje v řádech statisíce. Hygienu se tedy nevyplatí zanedbat.

Otevření restaurace bez stresů a v krátkém čase

Papírování kolem otevření restaurace je skutečně zdlouhavé. Pokud však má člověk po ruce co nejvíce informací, je možné se vyhnout různým nepříjemnostem. Pokud i vy chcete otevření restaurace přežít bez problémů, navštivte http://www.ikelp.cz/, kde najdete mnoho zajímavých informací. Vyhněte se základním problémem i vy!