Kedy by sme v práci mali nosiť pracovné odevy?

S pojmom pracovný odev sa pri výkone zamestnania stretávame pomerne často. Prečo je však tento kúsok odevu pre ľudí, ktorí ho majú nariadené nosiť tak dôležitý a prečo by ho naozaj nosiť mali? Pracovné odevy v prvom rade chránia zamestnanca. Vyrábajú sa podľa prísnych kritérií a tak, aby spĺňali normy a nariadenia za cieľom poskytnutia tak vhodných pracovných podmienok, ako aj bezpečnosti samotnému zamestnancovi. Kedy má na ne zamestnanec nárok a kedy je zamestnávateľ povinný zamestnancovi pracovné odevy poskytnúť?

Čo všetko spadá do kategórie pracovných odevov a ochranných pomôcok?

Pracovné odevy v rôznych veľkostiach
Výber pracovných odevov

Rizikové povolania si vyžadujú špeciálne odevy. Jedná sa napríklad o stavbárov, lekárov, zdravotné sestry alebo o skladových manipulantov. Negatívnych vplyvov, ktoré nás môžu pri práci ohroziť sa všade okolo nás nachádza relatívne veľa. Hlavná podstata pracovných odevov a ochranných pomôcok spočíva v tom, že vytvárajú zamestnancovi podmienky, aby bola práca príjemnejšia a hlavne bezpečnejšia. Existuje mnoho druhov ochranných pomôcok a takisto aj pracovných odevov. Medzi tie najpoužívanejšie možno zaradiť pracovné vesty, topánky, rukavice, bundy, nohavice a pracovné helmy, ktorých hlavná podstata spočíva v ochrane hlavy. Niektoré povolania sú vykonávané za rozličných podmienok v exteriéri. Ak sa jedná o prácu v zimných mesiacoch, mal by mať zamestnanec k dispozícií napríklad termoprádlo, sofshellové odevy alebo odevy, ktoré sú priamo určené na výkon zamestnania v nepriaznivých podmienkach. Základom je, aby boli pracovné odevy vzdušné a zamestnanca žiadnym spôsobom pri výkone práce neobmedzovali. Dôležitá je tiež kvalita daných odevov a súčasne aj to, či na sebe majú umiestnenie bezpečnostné prvky.

Kedy máte nárok na bezpečnostné odevy?

Poskytovanie pracovného oblečenia a súčasne aj jeho nosenie je upravené priamo v nariadení vlády. Zamestnávateľ je teda povinný zamestnancovi v prípade rizikových či netypických podmienok zabezpečiť pracovné odevy. Naproti tomu je zamestnanec povinný tieto odevy pri výkone svojej práce nosiť. Hlavná podstata pracovných odevov spočíva v tom, že majú zamestnanca chrániť. Ich nosenie je dôležité z viacerých dôvodov. Hlavným je to, že v prípade, ak sa stane úraz a zamestnanec na sebe ochranné prostriedky či pracovné odevy mať nebude, odškodné si bude nárokovať len skutočne ťažko. Preto si dajte na pracovných odevoch záležať! Na stránke https://www.ardonsk.sk/ nájdete bohatú ponuku kvalitných pracovných odevov. Buďte aj vy a vaši zamestnanci pri výkone práce v bezpečí!