Elektromotory – s jakými zařízeními se používají nejčastěj?

Průmyslová zařízení se za poslední roky posunuly výrazně vpřed. Do této kategorie patří široký okruh zařízení s různým účelem. Mají však jedno společné, a tím je to, že značně usnadňují fungování průmyslu. Do této kategorie patří i elektromotory, které se v praxi vyskytují s různými zařízeními. Totéž platí i o jejich výkonnosti, účelu použití a způsobu využití. Víte, s jakými zařízeními se v případě elektromotorů potkáte nejčastěji?

Elektromotory s brzdou

Elektromotory v každodenním životě
Materiál na výrobu elektromotorů

Brzdy mají v mnoha zařízeních své široké využití. Jinak to není ani v případě elektromotorů. S elektromotory se spojují elektromagnetické brzdy, které se ovládají pomocí elektriky, ale jejich hlavní podstata spočívá v mechanickém přenosu točivého momentu. Občas se problematickým stává zapojení a odpojení brzd. Je třeba tyto činnosti vykonávat skutečně opatrně, protože nesprávná manipulace může mít na zařízení negativní vliv. V principu, po zapojení se cívka, která je zapojena díky elektrickému proudu změní na magnetické pole. Cívka se mění na elektromagnet a začíná vytvářet magnetické čáry toku, které armaturu přitahují směrem k povrchu brzdy. Brzdová cívka je namontována naozaj pevně, díky čemuž dochází k téměř okamžitému zastavení hřídele. Odpojení spočívá v tom, že dochází k vyjmutí elektrického proudu. V tomto případě se armatura otáčí s hřídelí. Uvolňuje se energie a pružiny, nacházející se v brzdě udržují kotvu v určité vzdálenosti od povrchu brzdy, díky čemuž dochází ke vzniku vzduchové mezery.

Elektromotory a frekvenční měnič

Frekvenční měnič představuje zařízení, jehož hlavním úkolem je přijímání vstupní frekvence jejím převodu na výstupní frekvenci s vyšší hodnotou. Frekvenční měniče se vyskytují v různých provedeních, a to například frekvenční měnič rotační nebo polovodičový. Rotační frekvenční měnič využívá elektrickou energii k pohonu motoru. Činnost frekvenčního měniče spočívá ve více fázích. V té hlavní však dochází k přijímání střídavého proudu, který je následně konvertován na stejnosměrný proud. Kromě toho je možné elektromotory používat i ve spojení s elektropřevodovky. Nicméně všechna zařízení, která mají pracovat společně, musí být kvalitní. A to docílíte tak, pokud si je pořídíte od spolehlivého výrobce. Na stránce https://www.elektro-motor.cz/ najdete dostatek informací o elektrmotoroch, frekvenčních měničích a také o elektropřevodovky. Kvalita těchto zařízení dokáže ovlivnit jejich životnost. Vybírejte tedy s rozumem i vy. Vaše zařízení se vám odvděčí dlouhou životností a správným fungováním. Vyberte si tedy správně i vy!