Co je jistič a jaký je jeho úkol?

O jističi jste už jistě slyšeli, ale ne každý ví, co přesně jistič je a jaký je jeho úkol. Jistič je elektrické zařízení, které má velmi důležitou roli. Tímto úkolem je odpojit přívod elektrického proudu, který proudí do elektrického obvodu tehdy, když jističem začne proudit větší proud než by měl. Díky jističi se tak brání proniknutí nadměrného množství elektrického proudu do elektrického obvodu nebo do elektrického spotřebiče, což zajistí bezpečnost pro osoby nacházející se v jeho blízkosti. Po odpojení přívodu elektrického proudu je následně možné jistič jednoduše opět zapnout a bude nadále plnit svůj úkol. 

Druhy jističů

Jistič má důležitou roli
Druhy a provedení jističů

Jističe se dělí na základě několika kritérií. Prvním z nich je dělení podle počtu pólů a to na jednopólové a třípólové. Dále je dělíme na základě velikosti jmenovitého proudu na drobné, střední a velké jističe. Kritériem, které se bere v úvahu při dělení jističů je to, pro jaký druh proudu jsou určeny, na základě toho se jističe dělí na univerzální, stejnosměrné a střídavé. Jističe lze ovládat ručně, elektromotorickým pohonem nebo pneumatickým pohonem. Jističe mají dva druhy spouští, a to zkratovou spoušť a tepelnou spoušť. Zkratová spoušť funguje pomocí elektromagnetu, díky čemuž dokáže v případě zkratu reagovat okamžitě. Princip zkratové spouště je ten, že na základě změny magnetického pole při prudké změně proudu je spuštěn vypínací mechanismus. Tepelná spoušť funguje na jiném principu než zkratová spoušť. Při průchodu proudu je v tepelné spoušti zahříván bimetal, který je její součástí. V případě příliš silného proudu se teplota zvýší natolik, že se bimetal přehřeje a tak přeruší elektrický obvod. 

Instalace jističe

O instalaci jističe by se měl postarat zkušený a kvalifikovaný odborník. Pokud takovou osobou nejste, doporučujeme vám, abyste se do instalace jističe svépomocí nepouštěli. V případě, že by jistič nebyl nainstalován správně, nebyl by schopen plnohodnotně plnit svůj úkol, kterým je odpojení elektrického proudu v případě přepětí. Pokud by proud v případě přepětí odpojen nebyl, mohlo by dojít ke vzniku požáru či dalším vážným komplikacím. Právě proto je důležité, abyste instalaci jističe svěřili do rukou profesionála. O jističích se více dočtete na webové stránce https://www.legrand.cz/